Konfigurační soubory

Konfigurační soubory definují chování systému JellyPot pro konkrétní web.

Site.config

Konfigurační soubor Site.config slouží především k deklaraci typů, proměnných a kolekcí daného webu – jinými slovy slouží k definici datového modelu. Kromě deklarací typů a proměnných se do něj zapisují deklarace s daty přímo související – tedy definice jazyků a uživatelských formátů. Konfigurační soubor Site.config musí být umístěn v rootu virtuálního adresáře webu.

Runtime.config

Konfigurační soubor Runtime.config slouží ke konfiguraci samotného systému JellyPot. Uvádí se do něj mj. informace o doménách, na kterých daný web běží, cesty ke složkám pro uložení uploadovaných souborů atd. Konfigurační soubor Runtime.config musí být umístěn v rootu virtuálního adresáře webu.

Web.config

Konfigurační soubor slouží pro nastavení IIS a obecně běhového prostředí pro systém JellyPot. Konfigurační soubor Web.config musí být umístěn v rootu virtuálního adresáře webu.

Pagemap.config

Konfigurační soubor Pagemap.config slouží pro popis struktury webu – informace o struktuře se používá zejména pro zvýrazňování položek a skupin menu pomocí atributu mark controlů <je:aVar> a <je:a> (popřípadě <je:elem>). Konfigurační soubor Pagemap.config musí být umístěn v rootu virtuálního adresáře webu.

AddIns.config

Konfigurační soubor AddIns.config slouží k definici vlastních ikonových sad pro uložené soubory a k nastavení textového editoru TinyMCE. Konfigurační soubor AddIns.config musí být umístěn v rootu virtuálního adresáře webu.