Admin

Tag definuje vlastnosti administračního rozhraní.

Atributy

 • deny nepovinný [false, true]

  Nastavení na true zcela zakáže přístup k administraci. Místo přihlašovacího formuláře je při pokusu o přístup do administrace zobrazeno hlášení o nedostupnosti administrace. Výchozí zpráva je „Administrace je dočasně nedostupná, probíhá údržba.“ Text lze změnit pomocí atributů denyText nebo denyTextSrc.

 • denyText nepovinný [string]

  Text hlášení, které se zobrazí, je-li přístup do administrace blokován nastavením atributu deny="true".

 • denyTextNode nepovinný [uzel textového souboru]

  Uzel textového souboru, jehož obsah se zobrazí, je-li přístup do administrace blokován nastavením atributu deny="true".

 • language nepovinný [cs, en]

  Jazyk administračního rozhraní. Při volbě jazyka admin rozhraní je potřeba si uvědomit, že do admin rozhraní se promítají i texty zadané v Site.config, tedy názvy a popisy proměnných apod. Proto je vhodné koncipovat je pro zamýšlený jazyk admin rozhraní. Z tohoto důvodu je také možné jazyk adminu nastavit pouze v konfiguraci, a nikoliv ho měnit interaktivně.

 • loginDuration nepovinný [int]

  Určuje minimální dobu platnosti přihlášení do administračního rozhraní v minutách. Pokud uživatel s administrací pracuje, je platnost přihlášení automaticky prodlužována. Výchozí hodnota je 15 minut.

 • loginTimeout nepovinný [int]

  Doba, po které lze opakovat neúspěšný pokus o přihlášení do administračního rozhraní. Udává se v sekundách. Výchozí hodnota je 0 sekund, tedy bez omezení.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.