Domains

Element Domains slouží k určení názvů domén, pro které bude JellyPot aktivní a zároveň umožňuje definovat přesměrování mezi nimi. Jednotlivé domény se definují pomocí elementů Domain vložených do obalujícího elementu Domains.

<Domains>
  <Domain host="www.example.com"
      defaultPath="/cs/default.aspx" />
  <Domain host="example.com"
      redirectTo="www.example.com" />
</Domains>

Uvedení domén v elementu Doamins nenahrazuje připojení domén (tzv. binding) k danému site v konfiguraci IIS. Tj. nejdříve je zapotřebí zajistit, aby server na danou doménu reagoval. V případě provozování domény na komerčním hostingu je tento krok zpravidla proveden automaticky při konfiguraci hostingu.

Atributy vnitřního elementu Domain

 • defaultPath nepovinný [URL]

  Umožňuje přesměrovat základní požadavek na určitou stránku. Pomocí tohoto atributu lze řešit i závislosti mezi doménou a příslušnou jazykovou mutací.

 • host povinný [doména, *]

  Jméno domény, např. www.example.com. V XML verzi lze místo jména domény uvést i znak * (hvězdička), který zastupuje všechny domény.

 • redirectTo nepovinný [doména]

  Umožňuje přesměrovat veškeré požadavky z dané domény na jinou doménu uvedenou v elementu Domains. Nelze uvést přesměrování na zástupnout doménu * (hvězdička).

 • useSsl nepovinný [false, true]

  Umožňuje přesměrovat všechny požadavky provedené metodou GET na zabezpečenou komunikaci, tj. požadavky zaslané protokolem http se přesměrují na protokol https. Atribut nelze uvést současně s atributem redirectTo.

 • varyByLanguage nepovinný [false, true]

  Nastavením na true jsou požadavky přesměrovány na jazykovou mutaci odpovídající jazyku prohlížeče. Automatické přesměrování pomocí atributu varyByLang se uplatní v případě, kdy název jazyka definovaného v rámci JellyPotu odpovídá kódu jazyka zasílanému prohlížečem v hlavičce Accept-Language. Pokud se nepodaří nalézt shoda, je zobrazena výchozí jazyková mutace (viz Languages). Atribut je potřeba uvést u každé domény, která má reagovat na preferovaný jazyk prohlížeče, a to i v případě, kdy jsou všechny požadavky přesměrovávány na jedinou doménu.

Podrobnosti a příklady jsou uvedeny v článku Přesměrování.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.

Dobrý den, funguje prosím atribut useSsl i na XML verzi? Vrací mi to chybu: "Error: The 'useSsl' attribute is not declared." Předem dík za odpověď.