<f:collectionForm>

Control <f:collectionForm> slouží k uložení dat z odeslaného formuláře do prvku kolekce. Control podporuje validaci zaslaných dat na straně serveru, viz Koncepty/Formuláře.

<f:collectionForm runat="server"
         targetCollection="someCollection">
  <formTemplate>
    <f:input runat="server"
         id="someFormField"
         targetField="someFieldofSomeCollection" />
    <f:sendButton runat="server" />
  </formTemplate>
  <sentTemplate>
    Formulář byl úspěšně odeslán.
  </sentTemplate>
</f:collectionForm>

Pro poslání dat z formuláře na email slouží <f:emailForm>.

Atributy

 • id povinný [string]

  Jedinečné jméno controlu. Pod tímto jménem je obsah controlu dostupný v šabloně emailu. Zároveň je toto jméno použito jako jméno prvku ve formuláři, tj. je zapsáno do atributu name příslušného HTML elementu.

 • resetOnSend nepovinný [true, false]

  Při nastavení se po odeslání formuláře zobrazí obě šablony formTemplatesentTemplate. Ve výchozím nastavení false se zobrazí jen šablona sentTemplate.

 • targetCollection povinný [jméno cílové kolekce]

  Jméno kolekce definované v Site.config, do které se ukládají odeslaná data.

Templates

Před odesláním formuláře se na stránce zobrazuje obsah formTemplate, po úspěšném odeslání potom sentTemplate.

Příklad

Jednoduchý kontaktní formulář s poli pro email uživatele a text zprávy uděláme takto:

<form method="post" runat="server">
  <f:CollectionForm runat="server"
           id="contact"
           targetCollection="messageCol">
    <formTemplate>
      <label>
        Vaše jméno*
        <f:input runat="server"
             id="name"
             targetField="name" />
      </label>
      <label>
        Email*
        <f:input runat="server"
             id="email"
             targetField="email" />
      </label>
      <label>
        Zpráva*
        <f:textarea runat="server"
              id="message"
              targetField="message" />
      </label>
      <f:sendButton runat="server"
             value="Odeslat" />
    </formTemplate>
    <sentTemplate>
      <p>Zpráva byla odeslána. Díky!</p>
    </sentTemplate>
  </f:CollectionForm>
</form>

Data ukládáme do kolekce messageCol (atribut targetCollection="messageCol"), musíme ji tedy mít deklarovanou v Site.config i s patřičným typem jejích prvků:

...
<Vars>
  ...
  <Collection name="messageCol" itemType="MessageItem" />
  ...
</Vars>
...
<Types>
  ...
  <Type name="MessageItem">
    <SimpleText name="name" />
    <SimpleText name="email" />
    <Text name="message" />
  </Type>
  ...
</Types>
...

Validace dat

Příklad je pro názornost a přehlednost uveden bez validace zaslaných dat. O tom, jak validovat zaslaná data na straně serveru, se píše v článku Koncepty/Formuláře.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.