<je:img>

Control slouží pro vypsání obrázku uloženého v poli <SimpleImg>, <Img> nebo v prvku kolekce <ImgCollection> do stránky. Je ho také možné použít pro vytvoření odkazu na obrázek.

<je:img runat="server" field="someVariable.image" size="sizeName" />
<je:img runat="server" src="/images/image.jpg" />

Atributy

 • alt nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude přenesena do atributu alt výstupního HTML tagu <img>. Obsah atributu lze zadat natvrdo
  html <je:img runat="server" field="someVariable.image" alt="Toto je alt text" />
  nebo pomocí interpolace
  html <je:img runat="server" field="someVariable.image" alt="{someVariable.alt}" />
  (takto je možné vytvořit i jazykově závislý atribut alt)
  Není-li v controlu atribut alt uveden
  html <je:img runat="server" field="someVariable.image" />
  pak se použije obsah pole alt z dialogu uploadu obrázku v administraci, byl-li nějaký zadán a je-li pole alt povoleno atributem useAlt="true" v deklaraci příslušného typu (viz pole typů <Img><SimpleImg>). V opačném případě se do stránky vypíše tag <img> s prázdným atributem alt.

 • attributes nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut umožňuje vypisovaný element doplnit libovolnými atributy:
  attributes="some-attribute: some value, another-attribute: different value"
  Pro hodnoty atributů lze použít interpolace:
  attributes="some-attribute: {someVariable.someField}"
  Některé znaky je třeba escapovat:

  Znak,:{}\"
  Escape sekvence\,\:\{\}\\&quot;
 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • container nepovinný [název containeru]

  ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování).

 • field nepovinný [název pole]

  Pole typu <Img>, <SimpleImg> nebo prvek kolekce <ImgCollection>, s jehož obsahem control pracuje. V případě prvku kolekce <ImgCollection> je název pole vždy item. Název pole lze zadat absolutně nebo relativně vzhledem ke kontejnetové proměnné (viz Kontejnerování).

 • idForClient nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu id.

 • size někdy povinný [název velikosti definovaný v Site.config]

  Jméno velikosti obrázku uvedené v deklaraci příslušného typu, která má být controlem vypsána; povinný jen a právě pro pole typu <Img> a prvky kolekce <ImgCollection>. Pro pole typu <SimpleImg> se neuvádí (nedává pro něj smysl).

 • src nepovinný [url]

  URL statického souboru s obrázkem (tj. jpg, png, gif, svg), tedy takového, který nebyl na web nahrán prostřednictvím administrace (byl např. nahrán přímo pomocí FTP). URL by měla být absolutní z kořene aplikace. Používá se v situaci, kdy URL obrázku není možné uvést absolutně – obvykle kvůli umístění ve virtuálním adresáři na vývojovém serveru – ale ani relativně – např. jsou přepisována URL stránek.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • title nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu title.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Vnitřní pole

Pole typu <Img>, <SimpleImg> a prvky kolekce <ImgCollection> obsahují vnitřní pole, jejichž obsah lze vypsat pomocí controlu <je:item>. Více viz popis pole typu <Img>, resp. <SimpleImg>.

Příklad

Mějme v Site.config proměnnou page typu PageWithImages:

<Var name="page" type="PageWithImages" />
...
<Type name="PageWithImages">
 <SimpleImg name="icon" />
 <Img name="photo">
  <Size name="original" />
  <Size name="fullHD" width="1920" height="1080" />
  <Size name="thumb" width="320" height="200" />
 </Img>
</Type>

icon je typu <SimpleImg>, vypíšeme ho tedy jednoduše:

<je:img runat="server" field="page.icon" />

photo je typu <Img>, controlu tedy musíme uvést i velikost, kterou chceme vypsat. Ve fullHD to uděláme takhle:

<je:img runat="server" field="page.photo" size="fullHD" />

Pokud bychom chtěli obrázek jen v náhledové velikosti, pak:

<je:img runat="server" field="page.photo" size="thumb" />

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.