<je:securePage>

Control slouží k zabezpečení před neoprávněným přístupem ke stránce. Přístup ke stránce se uživatelům povoluje (nebo zakazuje) na základě jejich členství ve skupinách uživatelů.

<je:securePage runat="server" visibleFor="editor" />

Control je nepárový. Lze ho umístit kdekoliv ve stránce, ale pro přehlednost se doporučuje uvést ho v záhlaví ihned za direktivou <%@ Page %>. Pro zabezpečení před neoprávněným přístupem pouze k části stránky slouží control <je:secureRegion>. Více o uživatelských právech a zabezpečení je uvedeno v článku Zabezpečení a uživatelská práva.

Atributy

  • container nepovinný [ID containeru, .prev, .next, .parent]

    ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování), případně modifikace proměnné (viz Vnitřní pole proměnných).

  • hiddenFor někdy povinný [seznam skupin uživatelů]

    Skupiny uživatelů, kterým je stránka nepřístupná. Skupiny se oddělují čárkou. Jméno skupiny lze určit i odkazem na pole typu <UserGroups>. Stránka je uživateli skryta, pokud je členem alespoň jedné z uvedených skupin – při vyhodnocení je tedy používána operace OR.

  • visibleFor někdy povinný [seznam skupin uživatelů]

    Skupiny uživatelů, kterým je stránka přístupná. Skupiny se oddělují čárkou. Jméno skupiny lze určit i odkazem na pole typu <UserGroups>. Stránka je uživateli zobrazena, pokud je členem alespoň jedné z uvedených skupin – při vyhodnocení je tedy používána operace OR.

Příklad

Viz Zabezpečení před neoprávněným přístupem ke stránce nebo její části.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.