<je:region>

Control slouží pro určení místa v master page, na které bude vložen obsah z jednotlivých stránek. Control může být použit jako nepárový i párový. Je-li nepárový, pak v případě, kdy není stránkou dodán žádný obsah, nic nevypíše. Je-li párový, vypíše se v takovém případě obsah tagu z master page.

<je:region runat="server" id="main" />

nebo

<je:region runat="server" id="main">
  Toto se vypíše, pokud se regionu nedodá žádný obsah ze stránky
</je:region>

Atributy

  • id povinný [string]

    Identifikátor, pomocí kterého se na <je:region> bude odkazovat <je:content> z jednotlivých stránek. Identifikátor musí být v rámci jedné master page unikátní. Doporučuje se, aby identifikátor začínal písmenem a obsahoval jen písmena bez diakritik a číslice.

Příklad

Detailní ukázka použití viz Koncepty/Master page.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.