<je:master>

Control slouží pro přiřazení master page stránce.

<je:master runat="server" href="~/masters/main.master" />

Atributy

  • href povinný [string]

    Obsahuje odkaz na master page stránky. Adresa odkazu může být absolutní z rootu webu nebo relativní. Doporučuje se používat absolutní. Adresa začínající znakem ~ je absolutní k virtuálnímu adresáři.

  • preserveLangDir nepovinný [true, false]

    Hodnota true určuje, že se nemá provádět automatická změna jazykového adresáře. (Má význam pouze v případě, kdy se soubor s master stránkou nachází v jazykovém adresáři.)

Příklad

Detailní ukázka použití viz Koncepty/Master page.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.