<je:emailLink>

Control slouží pro vytvoření odkazu na emailovou adresu. Control nijak nekontroluje typ ani obsah použitého pole. Doporučuje se použít typ <SimpleText>.

<je:emailLink runat="server" field="contacts.email" />

Atributy

 • attributes nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut umožňuje vypisovaný element doplnit libovolnými atributy:
  attributes="some-attribute: some value, another-attribute: different value"
  Pro hodnoty atributů lze použít interpolace:
  attributes="some-attribute: {someVariable.someField}"
  Některé znaky je třeba escapovat:

  Znak,:{}\"
  Escape sekvence\,\:\{\}\\&quot;
 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • container nepovinný [ID containeru, .prev, .next, .parent]

  ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování), případně modifikace proměnné (viz Vnitřní pole proměnných).

 • field povinný [název pole]

  Určuje textové pole, jehož obsahem je emailová adresa. Adresa není nijak kontrolována.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • target nepovinný [string]

  Cílové okno pro odkaz. Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu target.

 • title nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu title.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Příklad

Předpokládejme, že do pole contacts.email typu <SimpleText> byla v administraci uložena adresa email@example.com. Potom:

<je:emailLink runat="server" field="contacts.email" />

vypíše

<a href="mailto:email@example.com">email@example.com</a>

Chceme-li změnit text odkazu, použijeme:

<je:emailLink runat="server" field="contacts.email">Napište nám</je:emailLink>

což vypíše

<a href="mailto:email@example.com">Napište nám</a>

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.