<f:sendButton>

Control slouží k vygenerování tlačítka pro odeslání formuláře <input type="submit" />. Poté, co uživatel odešle formulář vygenerovaným tlačítkem, dojde k validaci formuláře na straně serveru a případnému vypsání chybových hlášení. Pokud validace proběhne v pořádku, jsou formulářová data uložena do cílové kolekce nebo odeslána emailem. Více o validaci je uvedeno v článku Formuláře.

<f:sendButton runat="server" textValue="Odeslat" />

Control musí přijít do template formTemplate controlů <f:collectionForm> nebo <f:emailForm>.

Atributy

 • attributes nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut umožňuje vypisovaný element doplnit libovolnými atributy:
  attributes="some-attribute: some value, another-attribute: different value"
  Pro hodnoty atributů lze použít interpolace:
  attributes="some-attribute: {someVariable.someField}"
  Některé znaky je třeba escapovat:

  Znak,:{}\"
  Escape sekvence\,\:\{\}\\&quot;
 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • textNode nepovinný [cesta k uzlu textového souboru]

  Cesta k uzlu textového souboru, který obsahuje popis tlačítka (hodnota bude přenesena do HTML atributu value).

 • textValue nepovinný [string]

  Popisek tlačítka (hodnota bude přenesena do HTML atributu value).

 • title nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu title.

Příklad

Kompletní příklad je uveden v Koncepty/Formuláře.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.