<je:text>

Control slouží pro výpis textu z textového souboru do stránky.

<je:text runat="server" textNode="Foo/bar" />

Atributy

  • lang nepovinný [systémové jméno jazyka]

    Jméno jazyka, v kterém se má požadovaný text vypsat. Atribut se používá, pokud je potřeba na stránce vypsat text z jiného než aktuálního jazyka.

  • textNode povinný [cesta k poli v jazykovém souboru]

    Cesta k poli v textovém souboru, jehož obsah má control zobrazit. Více viz Textové soubory.

Chování JellyPotu v situaci, kdy element odkazovaný atributem textNode v textovém souboru neexistuje, závisí na nastevení uvedené v elementu RunMode. V módu debug je vypsána chyba. V módu release je controlem vypsán prázdný řetězec a chyba je evidována.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.