Uploads

Element slouží k nastavení parametrů pro upload obrázků a souborů v administračním rozhraní.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<JellyPotDef xmlns="urn:Bet:ns:JellyPot:RuntimeConfig">
  ...
  <Settings>
    ...
    <Uploads sizeLimit="0" trashMethod="delete" />
    ...
  </Settings>
  ...
</JellyPotDef>

Atributy

 • sanitizeNames nepovinný [true, false]

  Pokud je hodnota true, je soubor při nahrávání přejmenován tak, aby jméno neobsahovalo mezery, diakritiku apod. Například soubor
  příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.jpg
  je přejmenován na
  prilis_zlutoucky_kun_upel_dabelske_ody.jpg

 • sizeLimit nepovinný [int]

  Maximální velikost uploadovaného souboru v kB. Výchozí hodnota je 4096 kB (tj. 4 MB). Nulová hodnota je považována za neomezenou velikost.

 • trashMethod nepovinný [move, delete]

  Atribut určuje, jakým způsobem probíhá mazání souborů při použití funkce Smazání obrázků a souborů v administraci v sekci Media admin tools. Při hodnotě move (výchozí) jsou nepotřebné soubory přesunuty do trash složky (viz Složky pro upload souborů z administračního rozhraní). Při hodnotě delete jsou soubory rovnou smazány.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.