<f:check>

Control slouží k vygenerování pole <input type="checkbox" />.

<f:check runat="server"
     id="someCheckbox"
     targetField="someVariable.someBooleanField" />

Control musí přijít do template formTemplate controlů <f:collectionForm> nebo <f:emailForm>.

Atributy

 • defaultValue nepovinný [string]

  Výchozí hodnota formulářového prvku.

 • id povinný [string]

  Jedinečné jméno controlu. Pod tímto jménem je obsah controlu dostupný v šabloně emailu. Zároveň je toto jméno použito jako jméno prvku ve formuláři, tj. je zapsáno do atributu name příslušného HTML elementu.

 • targetField nepovinný [jméno pole]

  Jméno pole prvku cílové kolekce, do kterého se uloží data formulářového prvku. (Cílová kolekce je určena atributem targetCollection controlů <f:emailForm> nebo <f:collectionForm>).

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.