<f:hidden>

Control slouží k vygenerování pole <input type="hidden" />. Jeho hodnotu obvykle vyplňuje JavaScript ve stránce. Jsou-li pomocí pole odesílána data konkrétního typu (například datum) , je nutné tato data odeslat ve správném formátu.

<f:hidden runat="server" id="someJavascriptData" targetField="jsData" />

Control musí přijít do template formTemplate controlů <f:collectionForm> nebo <f:emailForm>.

Atributy

  • defaultValue nepovinný [string]

    Výchozí hodnota formulářového prvku.

  • id povinný [string]

    Jedinečné jméno controlu. Pod tímto jménem je obsah controlu dostupný v šabloně emailu. Zároveň je toto jméno použito jako jméno prvku ve formuláři, tj. je zapsáno do atributu name příslušného HTML elementu.

  • targetField nepovinný [jméno pole]

    Jméno pole prvku cílové kolekce, do kterého se uloží data formulářového prvku. (Cílová kolekce je určena atributem targetCollection controlů <f:emailForm> nebo <f:collectionForm>).

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.