Datový model

Datový model definuje proměnné, kolekce a jejich pole. Jinými slovy určuje, které údaje se budou v rámci administrace vyplňovat.

Collection

Collection (kolekce) představuje množinu prvků (proměnných) stejného typu. Kolekci lze deklarovat na úrovni Vars nebo jako součást libovolného Type. Prvky kolekce se v aspx kódu vypisují zpravidla pomocí controlu <je:repeater>.

Group

Tag Group slouží k zpřehlednění administračního rozhraní – umožňuje seskupit vybrané proměnné a kolekce, které se pak v navigaci administrace objeví jako jedna skupina. Tag Group se může vyskytovat uvnitř sekce Vars. Tag Group nesmí obsahovat další tagy Group.

Type

Tag Type obsahuje deklaraci typu proměnné Var či prvku kolekce Collection. Type se zapisuje do sekce Types souboru Site.config.

UserGroupSets

Sekce <UserGroupSets> souboru Site.config slouží k definici skupin uživatelů a jejich sad.

Var

Tag Var slouží k deklaraci jedné proměnné. Proměnná musí některého z typů, které jsou deklarovány v sekci Types. Název proměnné určuje cestu, pomocí níž se k proměnné přistupuje z controlů v .aspx. Doporučené způsoby pojmenovávaní proměnných jsou uvedeny v článku Konvence pojmenování. Var se zapisuje do sekce Vars souboru Site.config.

<Bool>

Pole typu Bool slouží k uložení booleovských hodnot true a false. V administraci se zobrazuje jako zaškrtávací pole (checkbox). V .aspx se jeho hodnota většinou nevypisuje, obvykle se používá spolu s controlem <je:if>.

<Collection>

Pole typu <Collection> je zcela shodné s Collection v sekci deklarace proměnných a kolekcí. Kompletní popis je proto uveden v odkazovaném článku.

<Date>

Pole typu Date slouží pro uložení data. V administraci se zobrazuje jako krátké jednořádkové textové pole (<input type="text">), do kterého se datum zadává ve formátu d/m/y. Obsah pole typu Date se v .aspx vypisuje pomocí controlu <je:item>.

<DateTime>

Pole typu DateTime slouží pro uložení data včetně času. V administraci se zobrazuje jako dvě krátká jednořádková textová pole (<input type="text">), do kterých se datum zadává ve formátu d/m/y a čas ve formátu h:m. Obsah pole typu DateTime se v .aspx vypisuje pomocí controlu <je:item>.

<Decimal>

Pole typu Decimal slouží k uložení desetinného čísla. Obsah pole se na stránkách vypisuje pomocí controlu <je:item>.

<File>

Pole typu File slouží k uložení souboru. Odkaz ke stažení souboru se v .aspx vypíše pomocí controlu <je:filelink>.

<FileCollection>

Pole typu <FileCollection> je kolekcí polí typu <File>. Pořadí jednotlivých souborů v kolekci lze měnit pomocí drag-and-drop. V .aspx se pole typu <FileCollection> zpravidla vypísuje pomocí <je:filelink> vloženého do <je:repeater> (viz níže uvedený příklad). Ve všem ostatním se shoduje s polem typu <File>, kde je uveden kompletní popis.

<Img>

Pole typu <Img> slouží k uložení obrázků ve formátu JPG. Kromě samotného uložení je možné při nahrávání obrázek zmenšit na rozměry určené vnitřními tagy Size, včetně případného ořezu. Ve .aspx se obrázek vypíše pomocí <je:img>.

<ImgCollection>

Pole typu <ImgCollection> je kolekcí polí typu <Img>. Pole typu <ImgCollection> umožňuje v administraci nahrát více obrázků najednou. Pořadí jednotlivých obrázků v kolekci lze v administraci měnit pomocí drag-and-drop. V .aspx se pole typu <ImgCollection> vypíše pomocí <je:img> vloženého do <je:repeater>. Ve všem ostatním se shoduje s polem typu <Img>, kde je uveden podrobnější popis.

<Int>

Pole typu <Int> slouží k uložení celočíselné hodnoty. Obsah pole se v .aspx vypisuje pomocí controlu <je:item>.

<Reference>

Pole typu <Reference> slouží k vytvoření vazby na prvek kolekce. Používá se zpravidla tehdy, když potřebujeme vybrat jednu hodnotu z předem určeného seznamu možností. Například článek na blogu chceme přiřadit do jedné z definovaných rubrik. Odkazovaná kolekce v takovém případě obsahuje seznam rubrik.

<ReferenceCollection>

Pole typu <ReferenceCollection> slouží k uložení vazby na jeden nebo více prvků kolekce. Jedná se v podstatě o kolekci polí typu <Reference>.

<SimpleImg>

Pole typu <SimpleImg> slouží k uložení obrázku ve formátu JPG, GIF, PNG nebo SVG. JellyPot s obrázkem uloženým v poli typu <SimpleImg> nijak nemanipuluje, uloží ho přesně tak, jak byl nahrán. K vypsání obrázku do stránky slouží control <je:img>.

<SimpleText>

Pole typu <SimpleText> slouží pro uložení kratších jednoduchých textů, jako jsou například nadpisy nebo popisky k obrázkům. V administraci se zobrazuje jako jednořádkové textové pole (<input type="text">). Obsah pole typu <SimpleText> se v .aspx vypisuje pomocí controlu <je:item>.

<Text>

Pole typu <Text> slouží k uložení textu. Může obsahovat obyčejný plain-text nebo kód HTML. V administraci se zobrazuje jako víceřádkové textové pole (HTML formulářový prvkek <textarea>). Obsah pole typu <Text> v .aspx vypisuje pomocí <je:item>.

<TinyText>

Pole typu <TinyText> slouží k uložení textu. Text se zadává pomocí editoru TinyMCE. Text se v .aspx vypisuje pomocí <je:item>.

<UserGroups>

Pole typu UserGroups slouží k výběru a uložení skupin uživatelů z daného setu. Používá se při zabezpečení obsahu.