<SimpleImg>

Pole typu <SimpleImg> slouží k uložení obrázku ve formátu JPG, GIF, PNG nebo SVG. JellyPot s obrázkem uloženým v poli typu <SimpleImg> nijak nemanipuluje, uloží ho přesně tak, jak byl nahrán. K vypsání obrázku do stránky slouží control <je:img>.

<SimpleImg name="image" />

Je-li potřeba, aby JellyPot nahrávaný obrázek upravil na konkrétní velikost, vytvořil náhledy či třeba provedl ořez, pak použijte pole typu <Img>.

Atributy

 • allowEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole přístupné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • denyEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole znepřístupněné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • desc nepovinný [string]

  Uživatelský popis pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Slouží k zapsání doplňujících údajů, jako například pokyny pro editora apod.

 • langDepend nepovinný [none, firstValue, values]

  Určuje chování pole, má-li web více jazykových mutací (viz Jazyky). Možné hodnoty jsou:

  • none – obsah pole je pro všechny jazyky shodný
  • firstValue – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota pro daný jazyk zadána, použije se hodnota výchozího jazyka.
  • values – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota v daném jazyce zadána, je pole pro daný jazyk prázdné.
 • name povinný [string]

  Jméno pole. V rámci jednoho typu musí být jedinečné. Smí obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky. Doporučuje se jména polí uvádět s počátečním malým písmenem (viz Konvence pojmenování).

 • path nepovinný [název složky]

  Název podsložky ve složce upItems/imgs, do které se má nahrávaný obrázek uložit. Hodí se pro udržení pořádku ve složce s obrázky. Název složky smí obsahovat pouze písmena bez diakritiky, čísla a znaky -..

 • required nepovinný [false, true]

  Při nastavení na true se pole stane povinným a při editaci v administraci je vyžadováno připojení obrázku.

 • title nepovinný [string]

  Uživatelský název pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Není-li title uvedeno, zobrazí se name.

 • useAlt nepovinný [false, true]

  Určuje, zda se má v administračním rozhraní v dialogu uploadu obrázku zobrazovat pole pro zadání alternativního názvu. Tento název může být automaticky vypsán do HTML při generování značky img (viz <je:img>, atribut alt). Zadaný alternativní název je taktéž dostupný přes vnitřní pole alt (viz níže).

Vnitřní pole

Pole typu <SimpleImg> obsahuje další vnitřní pole. Tato pole včetně jejich obsahu jsou generována automaticky. Jejich obsah lze v .aspx vypsat pomocí controlu <je:item>.

 • alt – alternativní název, který byl zadán při uploadu obrázku a který může být použit jako obsah atributu alt HTML značky <img> při vypsání obrázku do stránky (viz atribut useAlt),
 • ext – přípona souboru bez úvodní tečky, např. jpg,
 • height – výška obrázku v px,
 • imgID – řetězec s jednoznačným identifikátorem obrázku,
 • nameOnServer – jméno souboru tak, jak je uloženo na serveru, např. someImage_001.jpg,
 • originalName – jméno souboru, pod kterým byl obrázek na server původně nahrán,
 • size – řetězec s přibližnou velikostí souboru. Může obsahovat hodnoty např. 873 B; 23 kB; 1,2 MB. Jednotka je určena automaticky podle velikosti daného souboru,
 • sizeInBytes – velikost souboru v bytech, vyjádřená jako číslo (např. 14147),
 • width – šířka obrázku v px.

Uložení souborů na serveru

Nahrávané obrázky jsou ukládány do složky upItems/imgs umístěné v rootu webu. Více informací je uvedeno článku Složky pro upload souborů z administračního rozhraní.

JellyPot standardně upravuje jména nahrávaných souborů – a tedy i obrázků. Odstraňuje mezery, nahrazuje znaky s diakritikou apod. Toto chování lze změnit, více viz Uploads.

Pokud JellyPot při uploadu zjistí, že v dané složce již je soubor se stejným názvem, pak jeho název doplní pořadovým číslem. Výsledný název souboru uloženého na serveru tedy může být např. photo_002.jpg.

Příklad

Mějme v Site.config proměnnou page následujícího typu:

<Var name="page" type="PageWithImage" />
...
<Type name="PageWithImage">
  <SimpleImg name="image" />
</Type>

Obrázek v .aspx vypíšeme takto:

<je:img runat="server" field="page.image" />

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.