<Text>

Pole typu <Text> slouží k uložení textu. Může obsahovat obyčejný plain-text nebo kód HTML. V administraci se zobrazuje jako víceřádkové textové pole (HTML formulářový prvkek <textarea>). Obsah pole typu <Text> v .aspx vypisuje pomocí <je:item>.

<Text name="text" />

Atributy

 • allowEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole přístupné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • denyEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole znepřístupněné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • desc nepovinný [string]

  Uživatelský popis pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Slouží k zapsání doplňujících údajů, jako například pokyny pro editora apod.

 • langDepend nepovinný [none, firstValue, values]

  Určuje chování pole, má-li web více jazykových mutací (viz Jazyky). Možné hodnoty jsou:

  • none – obsah pole je pro všechny jazyky shodný
  • firstValue – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota pro daný jazyk zadána, použije se hodnota výchozího jazyka.
  • values – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota v daném jazyce zadána, je pole pro daný jazyk prázdné.
 • name povinný [string]

  Jméno pole. V rámci jednoho typu musí být jedinečné. Smí obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky. Doporučuje se jména polí uvádět s počátečním malým písmenem (viz Konvence pojmenování).

 • required nepovinný [false, true]

  Při nastavení na true se pole stane povinným a při editaci v administraci je ho nutné vyplnit.

 • size nepovinný [int]

  Určuje výchozí výšku pole pro zadávání textu v administračním rozhraní v řádcích. I při použití tohoto atributu je možné v administraci velikost pole tažením myší měnit.

 • textInterpretation nepovinný [plain, html]

  Určuje, jak bude s textem nakládáno:

  • plain – text zadaný v administraci se do html kódu vloží tak, aby se zobrazil stejně jako byl do pole zadán. Případné HTML značky jsou tedy v kódu stránky nahrazeny příslušnými entitami.
  • html – text zadaný v administraci se do html kódu vloží tak, jak byl do pole zadán. Případné HTML značky vložené do textu se tedy stanou součástí HTML kódu výsledné stránky. JellyPot nekontroluje, zda jsou HTML značky syntakticky správně, vložení nevhodného obsahu tedy může vést i k rozbití výsledné stránky.
 • title nepovinný [string]

  Uživatelský název pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Není-li title uvedeno, zobrazí se name.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.