Project

Tag Project slouží k definici názvu projektu, tj. webu. V případě SQL varianty systému JellyPot slouží i k jednoznačné identifikaci dat v rámci databáze.

<Project name="exampleCompanyWeb01" title="Example Company" />

Atributy

  • desc nepovinný [string]

    Popis a další informace o projektu.

  • name povinný [string]

    Jméno projektu. Může být nejvýše 25 znaků dlouhé a smí obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky. V případě SQL varianty systému JellyPot musí být jméno jedinečné mezi všemi projekty, které jsou připojeny do jedné databáze.

  • title nepovinný [string]

    Název projektu. Název je zobrazen v záhlaví administračního rozhraní a při přihlašování do něj. Pomocí <je:projectName> jej lze vypsat do stránky, typicky jako část obsahu HTML tagu <title> v záhlaví stránky. Pokud není atribut uveden, použije se v uvedených případech obsah atributu desc,

Obsah uvedených atributů lze vypsat do stránky i pomocí systémové proměnné jelly.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.