<je:fileLink>

Control slouží pro vypsání linku na soubor uložený v poli typu <File> nebo prvku kolekce <FileCollection>. Generované odkazy na soubory nikdy nevedou přímo na daný soubor, ke stažení souboru se využívá servírovacího skriptu (speciální .aspx stránky).

<je:fileLink runat="server" field="someVariable.someFile" />

Pole typu <File> obsahuje několik automaticky generovaných vnitřních polí (např. velikost souboru), jejichž obsah lze vypsat pomocí controlu <je:item>. Viz popis pole typu <File>.

Atributy

 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • container nepovinný [ID containeru, .prev, .next, .parent]

  ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování), případně modifikace proměnné (viz Vnitřní pole proměnných).

 • directOpen nepovinný [true, false]

  Standardně JellyPot soubory servíruje tak, aby se nabídly ke stažení. Nastavením tohoto atributu na true se soubor bude otvírat přímo v okně prohlížeče (pokud je to s ohledem na typ souboru možné).

 • field povinný [jméno pole typu File]

  Jméno pole typu <File>, s jehož obsahem control pracuje.

 • idForClient nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu id.

 • mode nepovinný [link, text, sitemap]

  Pomocí atributu lze změnit výslednou podobu html kódu. Kromě elementu <a> lze tento control použít k zobrazení odkazu, na nějž control směřuje.

  • link – control vypíše HTML tag <a>, URL je vypsána do atributu href
   html <je:fileLink runat="server" field=".file">toto je odkaz</je:fileLink>
  • text – control vypíše URL jako text. URL bude vypsána jako lokální, tj. bez adresy serveru. Control při tomto použití nesmí obalovat žádný obsah
   html <je:fileLink runat="server" field=".file" mode="text" />
  • sitemap – control vypíše URL jako text. URL bude vypsána kompletní, tj. včetně adresy serveru a protokolu. Control při tomto použití nesmí obalovat žádný obsah
   html <je:fileLink runat="server" field=".file" mode="sitemap" />
 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • title nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu title.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Příklad

Mějme v Site.config proměnnou page následujícího typu:

<Var name="page" type="PageWithFile" />
...
<Type name="PageWithFile">
  <File name="someFile" />
</Type>

Odkaz pro stažení vypíšeme do stránky takto:

<je:filelink runat="server" field="page.someFile">Stáhnout soubor</je:filelink>

Pokud chceme vypsat i název souboru:

<je:filelink runat="server" field="page.someFile">
  <je:item runat="server" field="page.someFile.altOrName" />
</je:filelink>

A pokud chceme vypsat i název souboru, velikost a doplnit odkaz o ikonu příslušného typu souboru:

<je:filelink runat="server" field="page.someFile">
  <je:fileicon runat="server" field="page.someFile" set="icons32" />
  <je:item runat="server" field="page.someFile.altOrName" />
  (<je:item runat="server" field="page.someFile.size" />)
</je:filelink>

Více o použití ikon viz <je:fileicon>.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.