Formats

Element Formats slouží k definici vlastních formátů, na které se pak lze odkazovat z controlů <je:item>. Jednotlivé formáty se definují pomocí elementů Format vložených do obalujícího elementu Formats.

<Formats>
  <Format name="dateTimeLong" format="ddd d.M.yyyy, H:mm" />
  <Format name="dateTimeShort" format="d.M.yyyy, H:mm" />
  <Format name="date" format="d.M.yyyy" />
</Formats>

V .aspx pak definovaný formát použijeme takto:

<je:item runat="server" field=".published" format="dateTimeShort" />

Atributy vnitřního elementu Format

 • culture nepovinný [cultureName]

  Tento atribut umožňuje vynutit formátování hodnot bez ohledu na aktuální jazykovou mutaci. U vícejazyčných webů totiž JellyPot při formátování respektuje zvyklosti aktuálního jazyka. Například pro format="d. MMMM yyyy" se v české jazykové mutaci vypíše 1. listopadu 2015, v anglické 1. November 2015. U čísel se může lišit použití desetinné čárky vs. desetinné tečky a podobně. Do atributu se tedy zapisuje tzv. Culture name v prostření .NET, např. en-GB pro britskou angličtinu (seznam nejběžnějších je např. zde). V tomto jazykovém prostředí jsou pak formátovány všechny údaje bez ohledu na aktuální jazykovou mutaci. V uvedených příkladech tak bude ve všechy jazykových mutacích vždy vypsáno 1. November 2015 a číslo s desetinnou tečkou.

 • format povinný [formátovací řetězec]

  Formátovací řetězec založený na syntaxi v ASP.NET. JellyPot rozšiřuje tuto synaxi o některé další formáty, viz článek Formátování výstupu. Podrobný popis formátů v prostředí .NET je uveden například zde. Konkrétní formáty pro datum a čas pak dělí na standardníuživatelské. Podobně pro čísla existují standardní (méně časté) a uživatelské formáty.

 • name povinný [string]

  Jméno formátu, skládající se pouze z písmen bez diakritiky a číslic. Pomocí tohoto jména je formát přístupný v atributu format controlu <je:item>.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.