<File>

Pole typu File slouží k uložení souboru. Odkaz ke stažení souboru se v .aspx vypíše pomocí controlu <je:filelink>.

<File name="someFile" />

Celou sadu souborů lze připojit pomocí pole typu <FileCollection>.

Atributy

 • allowEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole přístupné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • denyEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole znepřístupněné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • desc nepovinný [string]

  Uživatelský popis pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Slouží k zapsání doplňujících údajů, jako například pokyny pro editora apod.

 • langDepend nepovinný [none, firstValue, values]

  Určuje chování pole, má-li web více jazykových mutací (viz Jazyky). Možné hodnoty jsou:

  • none – obsah pole je pro všechny jazyky shodný
  • firstValue – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota pro daný jazyk zadána, použije se hodnota výchozího jazyka.
  • values – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota v daném jazyce zadána, je pole pro daný jazyk prázdné.
 • name povinný [string]

  Jméno pole. V rámci jednoho typu musí být jedinečné. Smí obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky. Doporučuje se jména polí uvádět s počátečním malým písmenem (viz Konvence pojmenování).

 • path nepovinný [název složky]

  Název podsložky ve složce upItems/files, do které se má nahrávaný soubor uložit. Hodí se pro udržení pořádku ve složce se soubory. Název složky smí obsahovat pouze písmena bez diakritiky, čísla a znaky -..

 • required nepovinný [false, true]

  Při nastavení na true se pole stane povinným a při editaci v administraci je vyžadováno připojení souboru.

 • title nepovinný [string]

  Uživatelský název pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Není-li title uvedeno, zobrazí se name.

 • useAlt nepovinný [false, true]

  Určuje, zda se má v administračním rozhraní v dialogu uploadu souboru zobrazovat pole pro zadání alternativního názvu souboru. Obsah pole je dostupný přes vnitřní pole alt.

Vnitřní pole typu File

Pole typu File obsahuje další vnitřní pole. Tato pole jsou včetně jejich obsahu generována automaticky. Obsah těchto polí lze v .aspx vypsat pomocí <je:item>.

 • alt – alternativní název souboru, který bylo možné zadat při jeho uploadu. (Platí jen v případě, že pole je označeno atributem useAlt="true"),
 • altOrName – alternativní název (pole alt), není-li zadáno, pak název souboru (pole originalName),
 • date – datum a čas uploadu souboru na server,
 • ext – řetězec s koncovkou souboru (bez úvodní tečky),
 • fileID – řetězec s jednoznačným identifikátorem souboru,
 • fullServerPath – úplná cesta a název souboru na serveru (např. /app/uploads/001/soubor.pdf),
 • nameOnServer – název souboru tak, jak je uložen na serveru, např. document_0001.pdf (více viz Uploads),
 • originalName – název souboru, pod kterým byl soubor na server nahrán, s případně odstraněnou diakritikou (viz atribut sanitizeName elementu Uploads),
 • path – cesta ke scriptu, který umožňuje stažení souboru (více viz <je:filelink>),
 • size – řetězec s přibližnou velikostí souboru. Může obsahovat hodnoty např. 873 B; 23 kB; 1,2 MB. Jednotka je určena automaticky podle velikosti daného souboru,
 • sizeInBytes – přesná velikost souboru v bytech, vyjádřená jako číslo (např. 4147).

Uložení souborů na serveru

Soubory nahrané přes administrační rozhraní se ve výchozím nastavení ukládají do složky upItems/files. Více viz Složky pro upload souborů z administračního rozhraní.

JellyPot standardně upravuje jména nahrávaných souborů – odstraňuje mezery, nahrazuje znaky s diakritikou apod. Více viz Uploads.

Pokud JellyPot při uploadu zjistí, že v dané složce již je soubor se stejným názvem, pak jeho název doplní pořadovým číslem. Výsledný název souboru uloženého na serveru tedy může být např. soubor 002.jpg.

Příklady

Viz příklad uvedený u controlu <je:filelink>.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.