Var

Tag Var slouží k deklaraci jedné proměnné. Proměnná musí některého z typů, které jsou deklarovány v sekci Types. Název proměnné určuje cestu, pomocí níž se k proměnné přistupuje z controlů v .aspx. Doporučené způsoby pojmenovávaní proměnných jsou uvedeny v článku Konvence pojmenování. Var se zapisuje do sekce Vars souboru Site.config.

<Var name="homepage" type="Homepage" title="Domovská stránka" />

Obdobný tag Collection vytváří nikoliv jednu, ale kolekci proměnných stejného typu.

Atributy

 • allowEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole přístupné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • denyEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole znepřístupněné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • desc nepovinný [string]

  Uživatelský popis pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Slouží k zapsání doplňujících údajů, jako například pokyny pro editora apod.

 • name povinný [string]

  Jméno proměnné. Zároveň určuje cestu, pod kterou se k ní přistupuje z controlů. Jméno musí být v rámci sekce Vars jedinečné a smí obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky. Doporučuje se uvádět jméno proměnné se začátečním malým písmenem, více viz Konvence pojmenování.

 • title nepovinný [string]

  Uživatelský název pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Není-li title uvedeno, zobrazí se name.

 • type povinný [jméno typu]

  Typ proměnné. Typ musí být deklarován v sekci Types.

Příklady

Mějme v Site.config následující:

<Var name="homepage" type="Homepage" title="Domovská stránka" />
...
<Type name="Homepage">
  <SimpleText name="title" />
  <Text name="text" />
</Type>

V administraci se v navigaci zobrazí nová položka s názvem Domovská stránka, po rozkliknutí lze vyplnit pole titletext.

Na stránce se hodnoty vypíší pomocí controlu <je:item>:

<je:item runat="server" field="homepage.title" />
<je:item runat="server" field="homepage.text" />

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.