<je:httpHeaderContentLang>

Control slouží k připojení vlastní HTTP hlavičky ContentLang do odpovědi serveru. Control tudíž nemá žádný viditelný výstup v HTML. Ve výchozím chování do hlavičky vloží název aktuálního jazyka, tj. hodnotu atributu name elementu LanguageSite.config.

<je:httpHeaderContentLang runat="server" />

Podle specifikace protokolu HTTP by jazyk měl být určen svou dvoupísmennou zkratkou dle ISO. Jazyk uvedený v HTTP hlavičce představuje jazyk cílového publika, kterému je stránka určena – nemusí to tedy nutně být jazyk, ve kterém je stránka napsána.

Control <je:httpHeaderContentLang> může být umístěn kdekoliv ve stránce, ale pro přehlednost doporučujeme umístit jej na začátek stránky.

Atributy

  • lang nepovinný [string]

    Pomocí atributu lang lze jméno jazyka v HTTP hlavičce odpovědi určit natvrdo bez ohledu na aktuální jazyk.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.