SecurePaths

V části SecurePaths konfiguračního souboru Runtime.config se definují tzv. zabezpečené cesty, které umožňují ukládat uploadované obrázky a soubory mimo virtuální adresář. Ty se pak servírují pomocí skriptu a je možné je tak zabezpečit před neoprávněným přístupem.

Element SecurePaths nemusím být v Runtime.config uveden. Element nemá žádné atributy. Pokud uveden je, musí obsahovat alespoň jeden vnitřní element SecurePath, který definuje jednu zabezpečenou cestu.

<SecurePaths>
  <SecurePath name="dokumenty" path="D:\example.cz\data\dokumenty" />
</SecurePahts>

Vnitřní element SecurePath

Pro definici jedné zabezpečené cesty slouží vnitřní element SecurePath.

Atributy

 • downloadPage někdy povinný [string, default]

  Cesta k servírovacímu skriptu. který poskytuje zabezpečné soubory. Cesta se zadává absolutně k rootu webu s počátečním lomítkem, například /get.aspx. K servírovacímu skriptu více viz Zabezpečení před neoprávněným přístupem k souboru nebo obrázku.

 • name povinný [string]

  Jméno pojmenované cesty, které musí být v rámci uvedených cest jedinečné. Jméno je citlivé na velká/malá písmena, přičemž nelze používat názvy lišící se jen velikostí písmen.

 • path povinný [string]

  Umístění zabezpečené cesty. Cesta nesmí být umístěna uvnitř trash složky. Umístění lze určit následujícími způsoby:

  • path="D:localDatafiles" – úplná lokální cesta (začínající jednotkou)
  • path="../../localData" – cesta zadaná relativně z rootu webu
  • path="/uploads/files" – cesta zadaná absolutně z rootu webu. Pozor! Cestu lze takto uvést, ale pak bude umístěna ve virtuálním adresáři webu a soubory na ní uložené tak budou veřejně přístupné.

  Existenci zadaných cest JellyPot při startu aplikace kontroluje.

Poznámky

Změna zabezpečených cest

Definice již zavedených zabezpečených cest <SecurePath> nelze bezpečně měnit. Cesty k souborům jsou v databázi uloženy právě pod jménem zabezpečené cesty. Pokud by došlo k jeho změně či by byla nasměrována jinak (a soubory by přitom nebyly fyzicky přesunuty), přestaly by tyto soubory být dostupné.

Mazání nepotřebných souborů v administračním rozhraní

Při mazání nepotřebných souborů z administračního rozhraní jsou tyto přesunuty do složky trash. Ta je ve výchozím nastavení umístěna ve virtuálním adresáři webu a její obsah je tak veřejně přistupný. Při použití zabezpečených cest je tedy žádoucí umístit jinam (viz Složky pro upload souborů z administračního rozhraní), případně nastavit způsob mazání trashMethod="delete" (viz Uploads).

Příklad

Viz Zabezpečení před neoprávněným přístupem k souboru nebo obrázku.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.