<je:webLink>

Control slouží pro vytvoření odkazu na webovou adresu. Control nijak nekontroluje typ ani obsah použitého pole. Doporučuje se použít typ <SimpleText>.

<je:webLink runat="server" field="contacts.web" />

Atributy

 • attributes nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut umožňuje vypisovaný element doplnit libovolnými atributy:
  attributes="some-attribute: some value, another-attribute: different value"
  Pro hodnoty atributů lze použít interpolace:
  attributes="some-attribute: {someVariable.someField}"
  Některé znaky je třeba escapovat:

  Znak,:{}\"
  Escape sekvence\,\:\{\}\\&quot;
 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • container nepovinný [ID containeru, .prev, .next, .parent]

  ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování), případně modifikace proměnné (viz Vnitřní pole proměnných).

 • defaultProtocol nepovinný [http, https, ftp, mailto, file:::, soub:::]

  Protokol, který se doplní do adresy, pokud není v odkazu uveden přímo.

 • field povinný [jméno pole]

  Určuje textové pole, jehož obsahem je webová adresa. .

 • preserveProtocol nepovinný [true, false]

  Pro hodnotu true umožňuje potlačit automatické doplňování protokolu do adresy.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • target nepovinný [string]

  Cílové okno pro odkaz. Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu target.

 • title nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu title.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Příklad

Předpokládejme, že do pole contacts.web byla v administraci vložena hodnota www.example.com. Potom:

<je:webLink runat="server" field="contacts.web" />

Vypíše

<a href="http://www.example.com">http://www.example.com</a>

Chceme-li změnit text odkazu, použijeme:

<je:webLink runat="server" field="contacts.web">Náš web</je:webLink>

To vypíše

<a href="http://www.example.com">Náš web</a>

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.