Systémová proměnná jelly

JellyPot nezávisle na definici proměnných uvedených v site.config vždy poskytuje systémovou proměnnou s názvem jelly, která popisuje některé vlastnosti systému samotného. Proměnná má tato pole:

  • .now – vrací aktuální datum a čas. Údaj lze formátovat stejně jako jakékoliv pole typu <DateTime>,
  • .version – vrací verzi systému JellyPot, např. 7.4.6004.21931 - XML,
  • runMode – vrací řetězec release nebo debug podle aktuálního módu aplikace, viz atribut RunMode v runtime.config,
  • lang – jméno aktuálního jazyka (jméno je uvedeno v atributu name elementu Language). Jméno vychází z jazykové mutace toho místa na stránce, odkud je volána tato proměnná, tj. respektuje nastavení controlu <je:langContainer>
  • projectName – jméno projektu zapsané v atributu name elementu Project,
  • projectTitle – název projektu zapsaného v atributu title elementu Project, pokud není tento atributu uveden, použije se obsah atributu name,
  • projectDesc - popis projektu zapsaný v atributu desc elementu Project.
  • url - adresa právě zobrazené stránky (bez serverové části).
  • fullUrl - adresa právě zobrazené stránky včetně protokolu a adresy serveru.

Obsah polí se vypisuje zpravidla pomocí controlu <je:item>.

Příklad

Výpis aktuálního data a času na stránce:

<je:item runat="server" field="jelly.now" format="d.M.yyyy, H:mm:ss" />

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.