<je:secureRule>

Control slouží k vyhodnocení příslušnosti uživatele do uživatelských skupin. Control <je:secureRule> musí být umístěn uvnitř controlu <je:secureFileDownload> nebo <je:secureImgDownload>, jinak jeho použití nedává smysl.

Atributy

  • hiddenFor někdy povinný [seznam skupin uživatelů]

    Skupiny uživatelů, pro které je pravidlo vyhodnoceno záporně (false). Skupiny se oddělují čárkou. Jméno skupiny lze určit i odkazem na pole typu <UserGroups>. Kontejnerová proměnná je získána podle toho, kde se na .aspx stránce nachází odkaz vedoucí na skript, který pravidlo obsahuje. Pravidlo je vyhodnoceno záporně (false), pokud je uživatel členem alespoň jedné z uvedených skupin – při vyhodnocení je tedy používána operace OR.

  • skipValidation nepovinný [true, false]

    Je-li hodnota nastavena na true, vyhodnocení se úplně přeskočí. Situace je tedy totožná s tím, jako kdyby nebylo pravidlo vůbec definováno.

  • visibleFor někdy povinný [seznam skupin uživatelů]

    Skupiny uživatelů, pro které je pravidlo vyhodnoceno kladně (true). Skupiny se oddělují čárkou. Jméno skupiny lze určit i odkazem na pole typu <UserGroups>. Kontejnerová proměnná je získána podle toho, kde se na .aspx stránce nachází odkaz vedoucí na skript, který pravidlo obsahuje. Pravidlo je vyhodnoceno kladně (true), pokud je uživatel členem alespoň jedné z uvedených skupin – při vyhodnocení je tedy používána operace OR.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.