<je:langTitle>

Control slouží k vypsání názvu aktuálního jazyka, tak jak je uveden v atributu title elementu LanguageSite.config.

<je:langTitle runat="server" />

Příklad

Mějme web s českou a anglickou mutací, v Site.config tedy máme:

<Languages>
  <Language name="cs" title="Česky" />
  <Language name="en" title="English" />
</Languages>

Předpokládejme, že uživatel je na české mutaci. Pak

<je:langTitle runat="server" />

do stránky vypíše

Česky

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.