<je:langRepeater>

Control slouží k průchodu přes všechny jazyky definované v sekci LanguagesSite.config.

<je:langRepeater runat="server">
 <lang>
  ...
 </lang>
 <currentLang>
  ...
 </currentLang>
</je:langRepeater>

Templates

 • lang – šablona pro jeden jazyk, obdoba šablony item<je:repeater>.
 • currentLang – šablona pro aktuální jazyk

Příklad

Mějme proměnnou page typu Page:

<Var name="page" type="Page" />
...
<Type name="Page">
 <SimpleText name="title" langDepend="values" />
 <SimpleText name="text" langDepend="values" />
</Type>

Níže uvedený příklad pak vypíše titulek ve všech definovaných jazycích, ten v aktuálním jazyce bude obalen tagem <em>:

<je:langRepeater runat="server">
 <lang>
  <p><je:item runat="server" field="page.title" /></p>
 </lang>
 <currentLang>
  <p><em><je:item runat="server" field="page.title" /></em></p>
 </currentLang>
</je:langrepeater>

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.