Konfigurace – ostatní

Kapitola popisuje rozšířené možnosti konfigurace některých vlastností systému JellyPot.

Editor TinyMCE

Editor TinyMCE je systémem JellyPot používán v administraci pro vkládání textů do polí typu <TinyText>. Tento editor umožňuje uživateli text formátovat podobně jako v textových editorech, tj. vytvářet nadpisy, odstavce, zvýraznění a podobně.

Ikony souborů

JellyPot umí přiřazovat ikony ze sady ikon k nahraným souborům. Sada ikon obsahuje ikony pro jednotlivé typy souborů. Ikony jsou obrázky ve formátu .gif nebo .png. Ikona, která bude zobrazena, je určena podle přípony zobrazovaného souboru – např. pro s příponou .txt bude zobrazen obrázek txt.gif nebo txt.png. Pokud v sadě ikon ikona pro danou příponu souboru chybí, použije se obrázek default.gif. Rozměry všech ikon v sadě (tj. šířka a výška obrázku) by měly být shodné.