<je:a>

Control slouží pro vytváření statických odkazů (pro dynamické odkazy slouží control <je:avar>). Hodí se jako náhrada HTML tagu <a> v situacích, kdy adresu není možné uvést absolutně – obvykle kvůli umístění ve virtuálním adresáři na vývojovém serveru – ale ani relativně – např. jsou přepisována URL.

<je:a runat="server" href="/cs/default.aspx" />

Atributy

 • attributes nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut umožňuje vypisovaný element doplnit libovolnými atributy:
  attributes="some-attribute: some value, another-attribute: different value"
  Pro hodnoty atributů lze použít interpolace:
  attributes="some-attribute: {someVariable.someField}"
  Některé znaky je třeba escapovat:

  Znak,:{}\"
  Escape sekvence\,\:\{\}\\&quot;
 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • container nepovinný [ID containeru, .prev, .next, .parent]

  ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování), případně modifikace proměnné (viz Vnitřní pole proměnných).

 • href povinný [string, interpolace]

  URL, na kterou má výsledný odkaz směřovat. URL se doporučuje uvádět absolutně (tj. s počátečním lomítkem) z rootu virtuálního adresáře webu. Případný virtuální adresář je do odkazu automaticky doplněn, taktéž případný jazykový adresář je automaticky přepsán na zvolený jazyk (viz Adresářová struktura webu). V adrese lze použít interpolaci.

 • idForClient nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu id.

 • mark nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut slouží k označení vygenerovaného HTML tagu třídou podle aktuální URL nebo pozice na webu, kde se návštěvník nachází. Typicky se používá pro zvýrazňování menu nebo jiných navigačních prvků. Hodnotou atributu může být pouze definovaná syntaxe. Více viz Koncepty/Menu.

 • mode nepovinný [link, text, sitemap]

  Pomocí atributu lze změnit výslednou podobu html kódu. Kromě elementu <a> lze tento control použít k zobrazení odkazu, na nějž control směřuje.

  • link – control vypíše HTML tag <a>, URL je vypsána do atributu href
   html <je:a runat="server" href="/cs/page.aspx">toto je odkaz</je:a>
  • text – control vypíše URL jako text. URL bude vypsána jako lokální, tj. bez adresy serveru. Control při tomto použití nesmí obalovat žádný obsah
   html <je:a runat="server" href="/cs/page.aspx" mode="text" />
  • sitemap – control vypíše URL jako text. URL bude vypsána kompletní, tj. včetně adresy serveru a protokolu. Control při tomto použití nesmí obalovat žádný obsah
   html <je:a runat="server" href="/cs/page.aspx" mode="sitemap" />
   a URL musí být uvedena absolutně z virtuálního adresáře, ve kterém je web umístěn.
 • preserveLangDir nepovinný [true, false]

  Nastavením na true lze potlačit u absolutních odkazů úpravu cesty změnou jazykového adresáře. Více podrobností včetně příkladů je uvedeno v kapitole Adresářová struktura webu.

 • preservePath nepovinný [true, false]

  Nastavením na true lze potlačit u absolutních odkazů úpravu cesty doplněním virtuálního adresáře. Více podrobností včetně příkladů je uvedeno v kapitole Adresářová struktura webu.

 • rel nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu rel.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • target nepovinný [string]

  Cílové okno pro odkaz. Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu target.

 • title nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu title.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Příklad

<je:a runat="server" href="/cs/default.aspx">Home</a>

Pokud web běží ve virtuální složce na lokálním vývojovém serveru localhost/example, dostaneme

<a href="/example/cs/default.aspx">Home</a>

Když pak web přesuneme do ostrého provozu na www.example.com, dostaneme

<a href="/cs/default.aspx">Home</a>

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.