Languages

Element Languages slouží k definici jazyků resp. jazykových mutací, které web bude používat.

Jednotlivé jazyky se definují pomocí elementů Language vložených do obalujícího elementu Languages. Element Languages je povinný a musí obsahovat alespoň jeden jazyk. Počet jazyků není nijak omezen. První uvedený jazyk se považuje za výchozí jazyk (viz níze).

<Languages>
  <Language name="cs" title="Česky" />
  <Language name="en" title="English" />
  <Language name="ja" title="日本語" culture="ja-JP" />
</Languages>

Atributy vniřního elementu Language

 • culture někdy povinný [cultureName]

  Tzv. Culture name v prostření .NET, např. pt-BR pro brazilskou portugalštinu (seznam viz dokumentace .NET). Zvolená culture ovlivňuje formátování číselných hodnot, data a času. Pro jazyky cs, en, de, fr, es, sk a ru je hodnota atributu určena automaticky a není třeba ji zadávat. Pro ostatní jazyky je nutné atribut explicitně zadat.

  <Language name="en" title="English" />
  <Language name="ja" title="日本語" culture="ja-JP" />
  <Language name="pl" title="Polski" culture="pl-PL" />

 • name povinný [jméno jazyka]

  Jméno musí být v rámci sekce Languages jedinečné. Doporučujeme používat dvoupísmennou zkratku podle ISO (tj. např. cs, en, de, fr, it, es, …). Jméno jazyka je zároveň použito pro název složky, v níž jsou uloženy šablony stránek daného jazyka a pro název textového souboru. Jméno jazyka se objevuje také v URL stránek. Název jazyka smí obsahovat pouze malá písmena bez diakritiky, číslice a znak podtržítka (tj. znaky a-z0-9_). Velká písmena nejsou povolena.

 • relatedLangs nepovinný [jména jazyků oddělených čárkou]

  Atribut se uplatní, pokud se používá určování jazykové mutace webu podle jazyka prohlížeče (viz Přesměrování). Pokud například chceme, aby se prohlížečům preferujím slovenštinu a polštinu zobrazovala česká mutace webu, zapíšeme sem zkratku slovenského a polského jazyka. Obsahem atributu je seznam zkratek těchto jazyků (viz doporučení uvedená u atributu name) oddělených čárkou. Každý použitý jazyk může být v rámci sekce Languages uveden nejvýše jednou.

  <Language name="cs" relatedLangs="sk, pl" />
 • title nepovinný [název jazyka]

  Uživatelsky přívetivý název jazyka. Zobrazuje se v administračním rozhraní a v přepínači jazyků vytvářeným controlem <je:langSelector>.

Aby to vše fungovalo

Kromě určení jazykových mutací Languages je ještě nutné označit jazykově závislá pole atributem langDepend u samotných polí v deklaraci typu. Přepínač jazyků se do stránky vypíše pomocí controlu <je:langSelector>. Podrobný popis toho, jak fungují jazykové mutace a jakým způsobem se s nimi pracuje na webových stránkách, je uveden v článku Jazyky.

Ćlánek Přesměrování pak popisuje, jak ovlivnit zobrazení určité jazykové mutace webu buď na základě adresy webu či na základě preferovaného jazyka prohlížeče.

Výchozí jazyk

Jazyk uvedený v prvním tagu Language je považován za jazyk výchozí. Do složky příslušné výchozímu jazyku se umísťují základní *.aspx šablony, viz JazykyAdresářová struktura webu.

Výchozí jazyk se dále důležitý, pokud má nějaké pole v deklaraci typu uveden atribut langDepend="firstValue" a hodnota pole pro daný jazyk neexistuje. Potom se automaticky použije hodnota z výchozího jazyka.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.