<je:scriptLink>

Control slouží pro vypsání odkazu na soubor se skriptem (typicky JavaScript) do stránky. Control řeší situaci, kdy adresu není možné uvést absolutně – obvykle kvůli umístění ve virtuálním adresáři na vývojovém serveru – ale ani relativně – např. jsou přepisována URL.

<je:scriptLink runat="server" src="/assets/js/app.js" />

Atributy

 • async nepovinný [true, false]

  Při nastavení na hodnotu true bude značka <script> vypsána s atributem async pro povolení asynchronního načtení skriptu (<script async></script>)

 • src povinný [cesta k souboru se skriptem]

  Uvádí se absolutně z kořene aplikace. Pokud cesta není uvedena absolutně, control ji beze změny přepíše ven – chová se pak tedy jako obyčejná HTML značka <script>.

 • type nepovinný [string]

  Slouží k uvedení typu připojeného skriptu. Není-li type uveden, JellyPot do stránky vypíše odkaz v podobě <script src="script.js"></script>. HTML5 v takovém případě předpokládá, že se jedná o JavaScript, a není to třeba blíže specifikovat v atributu type. Atribut type se hodí, pokud je potřeba připojit skript v jiném jazyce (např. nezkompilovaný skript obsahující značky JSX – type="text/jsx"), nebo pokud je generovaný dokument v nějakém starším standardu, např. v XHTML a potřebujete ho uvést s atributem type="text/javascript".

Příklady

Odkaz na skript do stránky vypíšeme takto:

<je:scriptLink runat="server" href="/assets/js/app.css" />

Pokud web běží ve virtuální složce na lokálním vývojovém serveru localhost/example/, dostaneme

<script src="/example/assets/js/app.js">

Když pak web přesuneme do ostrého provozu na www.example.com, dostaneme

<script src="/assets/js/app.js">

(Předpokládáme, že v ostrém provozu aplikace běží v rootu virtuálního adresáře.)

Pokud bychom chtěli do stránky asynchronně připojit např. nezkompilovaný skript obsahující značky JSX, pak bychom použili atribut typeasync:

<je:script runat="server"
      src="/assets/js/app.jsx"
      type="text/jsx"
      async="true" />

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.