<DateTime>

Pole typu DateTime slouží pro uložení data včetně času. V administraci se zobrazuje jako dvě krátká jednořádková textová pole (<input type="text">), do kterých se datum zadává ve formátu d/m/y a čas ve formátu h:m. Obsah pole typu DateTime se v .aspx vypisuje pomocí controlu <je:item>.

<DateTime name="published" defaultValue="now" />

Pro zápis pouze data bez časového údaje se používá pole typu <Date>. Pole <Date>DateTime lze mezi sebou kdykoliv zaměnit bez ztráty datové části uložené hodnoty (časová část závisí na typu pole).

Atributy

 • allowEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole přístupné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • defaultValue nepovinný

  Výchozí hodnota pole, která se použije při přidání nové proměnné. Tuto hodnotu lze v administraci následně změnit. Možné hodnoty jsou:

  • now – doplní aktuální datum a čas
  • konkrétní hodnota ve formátu d/m/y h:mm nebo yyyymmddhhmmss
 • denyEditFor nepovinný [seznam skupin uživatelů]

  Skupiny uživatelů, kterým je pole znepřístupněné k editaci. Pokud není atribut zadán, je pole přístupné k editace všem, kteří mají přístup do administrace. Více v článku Zabezpečení před neoprávněným přístupem do administrace.

 • desc nepovinný [string]

  Uživatelský popis pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Slouží k zapsání doplňujících údajů, jako například pokyny pro editora apod.

 • langDepend nepovinný [none, firstValue, values]

  Určuje chování pole, má-li web více jazykových mutací (viz Jazyky). Možné hodnoty jsou:

  • none – obsah pole je pro všechny jazyky shodný
  • firstValue – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota pro daný jazyk zadána, použije se hodnota výchozího jazyka.
  • values – pole má v každém definovaném jazyce jinou hodnotu. Pokud není hodnota v daném jazyce zadána, je pole pro daný jazyk prázdné.
 • name povinný [string]

  Jméno pole. V rámci jednoho typu musí být jedinečné. Smí obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky. Doporučuje se jména polí uvádět s počátečním malým písmenem (viz Konvence pojmenování).

 • required nepovinný [false, true]

  Při nastavení na true se pole stane povinným a při editaci v administraci je ho nutné vyplnit.

 • title nepovinný [string]

  Uživatelský název pole, který se zobrazí v administračním rozhraní. Není-li title uvedeno, zobrazí se name.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.