Editor TinyMCE

Editor TinyMCE je systémem JellyPot používán v administraci pro vkládání textů do polí typu <TinyText>. Tento editor umožňuje uživateli text formátovat podobně jako v textových editorech, tj. vytvářet nadpisy, odstavce, zvýraznění a podobně.

Samostný editor TinyMCE lze poměrně rozsáhle konfigurovat, aby uživateli umožnil pouze akce, které jsou žádoucí. Pokud nevyhovuje základní konfigurace, která je v systému JellyPot obsažena, je možné vytvořit vlastní konfiguraci editoru. Konfigurace se zapisuje do souboru Addins.config. Sem lze uvést jednu nebo více konfigurací (např. odlišnou pro perexy a vlastní obsah článků), každou do samostatného elementu TinyConfig. Pokud je zapsáno více konfiurací, je vhodné jednu z nich označit jako výchozí. Zápis konfigurace editoru TinyMCE v souboru addins.config může vypadat například takto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<JellyPotDef xmlns="urn:Bet:ns:JellyPot:AddInsConfig">
  ...
  <TinyConfig name="someTinyConfig">
    plugins : "charmap visualchars",
    entity_encoding : "raw",
    valid_elements : "@[id|class],strong/b,em/i,br,-sub,-sup,span",
    extended_valid_elements : "a[href|target]",
    toolbar1 : "bold italic subscript superscript | charmap visualchars",
    toolbar2 : ""
  </TinyConfig>
  ...
</JellyPotDef>

JellyPot nijak nekontroluje smysluplnost či syntaktickou správnost uvedené konfigurace. Bližší informace o konfiguraci editoru najdete přímo na stránkách TinyMCE.

Editor TinyMCE reaguje na změnu jazyka administračního rozhraní (čeština, angličtina) určeného v Runtime.config.

Atributy

 • isDefault nepovinný [false, true]

  Pokud je v Addins.config uvedena jen jedna konfigurace TinyConfig, považuje se tato automaticky za výchozí konfiguci všechna pole typu <TinyText>. Jestliže je uvedeno více konfigurací, je vhodné jednu z nich označit jako výchozí nastavením tohoto atributu na hodnotu true. Takto označená konfigurace se pak použije u všech polí typu <TinyText>, které nemají určenu specifickou konfiguraci.

 • name povinný [ID]

  Jméno konfigurace. Pomocí tohoto jména se na tuto konfiguraci editoru odkazuje z deklarace pole typu <TinyText>. Tím se pro editaci textu v tomto poli zobrazí editor v této konfiguraci.

 • style nepovinný [url]

  Absolutní url z rootu webu k css souboru se styly, které se použijí pro zobrazení textu v rámci edtitoru.

Kde je TinyMCE umístěn

Editor TinyMCE je umístěn ve složce /admin/tiny mce. Do podsložky plugins je možné přidat vlastní pluginy k editoru.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.