Type

Tag Type obsahuje deklaraci typu proměnné Var či prvku kolekce Collection. Type se zapisuje do sekce Types souboru Site.config.

<Types>
  <Type name="Blog">
    <SimpleText name="title" />
    <Collection name="articles" itemType="BlogPostItem" />
  </Type>
  <Type name="BlogPostItem" title="Článek blogu">
    <SimpleText name="title" />
    <Text name="text" />
  </Type>
</Types>

Atributy

 • desc nepovinný [string]

  Další informace o typu zobrazující se v administračním rozhraní pouze při editaci nebo přidávání prvku do kolekce. Pokud je tedy daný typ odkazován z Var a ne z Collection, je tento atribut zbytečný.

 • name povinný [string, int]

  Jméno typu. Jméno musí být v rámci sekce Types jedinečné a smí obsahovat pouze číslice a písmena bez diakritiky. Doporučuje se uvádět jméno typu s počátečním velkým písmenem, více v článku Konvence pojmenování.

 • title nepovinný [string]

  Název, který se zobrazí v administračním rozhraní při editaci nebo přidávání prvku do kolekce. Pokud je tedy daný typ odkazován z Var a ne z Collection, je tento atribut zbytečný. Není-li uveden, použije se name.

 • urlSlug nepovinný

  Umožňuje měnit část zobrazeného textu v URL, používá-li se SimpleRewriteURLModule.

Příklady

Mějme v Site.config následující:

<Vars>
  <Var name="homepage" type="Homepage" title="Domovská stránka" />
</Vars>

<Types>
  <Type name="Homepage">
    <SimpleText name="title" />
    <Text name="text" />
  </Type>
</Types>

V administraci se v navigaci zobrazí nová položka s názvem Domovská stránka, po rozkliknutí lze vyplnit pole titletext.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.