Formátování výstupu

Obsah vypisovaný controlem <je:item> je možné formátovat. Týká se to datových typů:

Formát se určuje atributem format, např. takto:

<je:item runat="server"
     field=".published"
     format="d.M.yyyy, H:mm" />

Formátování polí konkrétních typů

<Text>, <SimpleText>, <TinyText>

Lze použít tyto předdefinované formáty:

 • plainText – z textu jsou odstraněny všechny html tagy a je vypsán bez nich jako čistý text.
 • rawText – text není při výstupu nijak pozměněn, je vypsán do kódu stránky přesně tak, jak byl zadán v administračním rozhraní.
 • htmlCode – jsou escapovány všechny HTML tagy a entity tak, aby se při vypsání textu do stránky tento zobrazil jako náhled kódu HTML.
 • jsCode – pro vložení textu jako hodnota javascriptové proměnné, předpokládá se obalení řetězce pomocí apostrofů, apostrofy a další řídící znaky v textu jsou escapovány.
 • jsonCode – pro vložení textu jako hodnota JSON výrazu, předpokládá se obalení řetězce pomocí uvozovek, uvozovky a další řídíci znaky v textu jsou escapovány.
 • length:x – text je zpracován jako plainText, tj. jsou z něj odstraněny HTML tagy, poté je do stránky vypsáno nejvýše jeho prvních x znaků (výpis se usekne mezi slovy). Je-li text při výpisu zkrácen, je ukončen třemi tečkami.
<je:item runat="server" field=".title" format="rawText" />
<je:item runat="server" field=".text" format="length: 300" />

<Decimal>, <Int>

Lze použít tyto předdefinované formáty:

 • jsCode – vypíše číslo ve formátu vhodném pro JavaScript. Například pole typu <Decimal>, které obsahuje číslo 1 000,23, vypíše jako 1000.23.
 • jsonCode – vypíše číslo ve formátu vhodném pro JSON výraz.
<je:item runat="server" field=".value" format="forJs" />

Lze také použít formátovací řetězce v syntaxi ASP.NET (standardní nebo uživatelské), například:

<je:item runat="server" field=".value" format="0\.000\,-" />

<Date>, <DateTime>

Lze použít formátovací řetězce v syntaxi ASP.NET (standardní nebo uživatelské):

<je:item runat="server" field=".published" format="d.M.yyyy, H:mm" />

Není-li žádný formátovací řetězec uveden, použije se:

Uživatelské formáty

Často užívané formáty lze pojmenovat a uvést v elementu Formats v souboru Site.config. Do atributu format controlu <je:item> se pak místo formátovacího řetězce zapisuje jméno formátu, viz příklad uvedený u elementu Formats.

Formáty a jazykové mutace

U vícejazyčných webů JellyPot při formátování respektuje zvyklosti aktuálního jazyka. Například pro format="d. MMMM yyyy" se v české jazykové mutaci vypíše 1. listopadu 2015, v anglické 1. November 2015. U čísel se může lišit použití desetinné čárky vs. desetinné tečky a podobně. V sekci Formats lze pomocí atributu culture definovat také formáty, které jsou stejné ve všech jazykových mutacích webu.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.