<je:fileIcon>

Control <je:fileIcon> slouží k vypsání obrázku s ikonou připojeného souboru.

<je:fileIcon runat="server" field="someVariable.someFile" />

Atributy

 • attributes nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut umožňuje vypisovaný element doplnit libovolnými atributy:
  attributes="some-attribute: some value, another-attribute: different value"
  Pro hodnoty atributů lze použít interpolace:
  attributes="some-attribute: {someVariable.someField}"
  Některé znaky je třeba escapovat:

  Znak,:{}\"
  Escape sekvence\,\:\{\}\\&quot;
 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • field povinný [jméno pole]

  Pole typu <File>, s jehož obsahem control pracuje. Název pole lze zadat absolutně nebo relativně vzhledem ke kontejnetové proměnné (viz Kontejnerování).

 • idForClient nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu id.

 • set nepovinný [jméno setu]

  Jméno sady ikon. Více viz Konfigurace - uživatelská/Ikony souborů.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Příklad

Odkaz ke stažení souboru uloženého v poli typu <File>, pojmenovaném someFile, v proměnné someVariable, vypíšeme včetně ikony příslušného typu souboru pomocí controlu <je:filelink><je:fileicon>:

<je:fileLink runat="server"
       field="someVariable.someFile">
  <je:fileIcon runat="server"
         field="someVariable.someFile" />
  <je:item runat="server"
       field="someVariable.someFile.name" />
</je:filelink>

Výstup bude vypadat nějak takto:

<a href="admin/fileGet.aspx?f=yvcqvaqpo">
  <img src="/assets/img/icon/pdf.png" width="16" height="16" />
  someFile.pdf
</a>

Pokud bychom chtěli použít větší ikonu o rozměrech 48x48px ze systémové sady:

<je:filelink runat="server"
       field="someVariable.someFile">
  <je:fileicon runat="server"
         field="someVariable.someFile"
         set="fileIcons48" />
  <je:item runat="server"
       field="someVariable.someFile.name" />
</je:filelink>

Obdobně bychom postupovali i při použití vlastní sady ikon – viz Konfigurace - uživatelská/Ikony souborů.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.