Vnitřní pole proměnných

Každá proměnná nebo prvek kolekce má kromě polí uvedených v deklaraci typu v Site.config ještě další, systémem JellyPot generovaná pole. Často jsou tato pole využívána v tzv interpolacích.

<je:item runat="server" field="someField.sid" />
<je:repeater runat="server" source="someCollection">
  <item><je:item runat="server" field=".idx" /></item>
</je:repeater>

Statická pole

Statická pole obsahují konkrétní hodnotu.

 • .id – jedinečný číselný identifikátor proměnné či prvku kolekce
 • .sid – jedinečný alfanumerický identifikátor proměnné či prvku kolekce. Identifikátor je vždy dlouhý šest znaků z množiny (a-z, A-Z, 0-9) a prvním znakem je vždy číslice. Tento identifikátor se používá pro konstrukci URL při použití modulu SimpleUrlRewriteModule
 • .idx – pole je k dispozici jen u prvků kolekce vypisovaných controlem <je:repeater>. Pro první vypsaný prvek má pole hodnotu 0, pro druhý 1, atd.
 • .itr – pole je k dispozici jen u prvků kolekce vypisovaných controlem <je:repeater>. Pro první vypsaný prvek má pole hodnotu 1, pro druhý 2, atd. Platí tedy itr = idx + 1.
 • .varName – pole obsahující jméno proměnné v tečkové syntaxi, např. someCol.9mGY5g.comeInsideCol.5wJhHh.
 • .timeCreated – datum a čas vytvoření proměnné
 • .timeChanged – datum a čas posledního uložení proměnné

Odkazová pole

Odkazová pole obsahují odkaz na jinou proměnnou nebo prvek kolekce.

 • .this – odkaz na tutéž proměnnou nebo prvek kolekce.
 • .prev – existuje jen pro prvky kolekce – odkazuje na předchozí prvek ve výchozím třídění kolekce
 • .next – existuje jen pro prvky kolekce – odkazuje na další prvek ve výchozím třídění kolekce
 • .parent – odkazuje na nadřazenou proměnnou nebo nadřazený prvek kolekce, pokud takový existuje

Pokud pole .prev.next neukazují na žádnou proměnnou (tj. pokud jsem na první resp. poslední proměnné v kolekci), pak tato pole vrací prázdnou proměnnou daného typu. Pokus o použití pole .parent tam, kde to nemá smysl, skončí chybou.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.