<je:httpHeader>

Control slouží k připojení vlastní HTTP hlavičky do odpovědi serveru. Control tudíž nemá žádný viditelný výstup v HTML.

<je:httpHeader runat="server" />

Control <je:httpHeader> může být umístěn kdekoliv ve stránce, ale pro přehlednost doporučujeme umístit jej na začátek stránky.

Atributy

  • name povinný

    Jméno atributu v HTTP hlavičce.

  • value povinný

    Hodnota atributu v HTTP hlavičce.

Příklad

Nechceme-li, aby prohlížeč uložil stránku do cache, můžeme použít následující:

<je:httpHeader runat="server" name="Cache-Control" value="no-store" />

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.