EmailForms

V části EmailForms konfiguračního souboru Runtime.config se nastavují parametry odesílání dat z formulářů umístěných na stránkách webů.

Emailovým formulářům se věnuje i tutoriál Emailová notifikace.

<JellyPotDef>
  ...
  <EmailForms>
    <EmailServer name="myEmailServer"
           smtp="smtp.example.org"
           userName="testUser"
           pwd="password" />
    <EmailForm name="contactForm"
          server="myEmailServer"
          to="admin@example.org" />
  </EmailForms>
  ...
</JellyPotDef>

Element EmailForms je pouze obal na vnořené elementy a nemá žádné atributy. Může obsahovat libovolný počet elementů EmailServer, které definují servery pro odesílání zpráv, a libovolný počet elementů EmailForm, které obsahují údaje k jednotlivým emailovým formulářům.

Atributy elementu EmailServer

 • from povinný [string]

  Emailová adresa odesílatele generovaných mailů. Emailová adresa nemusí existovat, protokol SMTP to nevyžaduje. Většina veřejných emailových serverů ji však potom odmítne odeslat.

 • fromName nepovinný [string]

  Jméno odesílatele generovaných mailů v textové podobě. Toto jméno emailoví klienti zobrazují jako jméno odesílatele místo emailové adresy.

 • name někdy povinný [string]

  Jedinečné pojmenování serveru pro účely odkazování z tagů EmailForm. Pokud je uveden pouze jeden server, není potřeba hodnotu atributu zadávat.

 • port nepovinný [int]

  Číslo portu pro připojení k SMTP serveru. Atribut se uvádí jen v případech, kdy server používá jiný než standardní port.

 • pwd nepovinný [string]

  Heslo k uživatelskému účtu, který se používá pro přihlášení k SMTP serveru. Atribut není nutné zadávat, pokud server nevyžaduje ověření.

 • replyTo nepovinný [string]

  Emailová adresa pro případnou odpověď (pokud adresát na mail odpovídá, bude emailový klient zasílat odpověď na uvedenou adresu). Uvedená adresa je vložena do hlavičky Reply-To odesílaného mailu.

 • smtp povinný [string]

  Adresa SMTP serveru, buď ve tvaru IP adresy (123.123.123.123) nebo zadaná pomocí doménového jména (smtp.example.cz).

 • testOnly nepovinný [false, true]

  Nastavením hodnoty na true je vypnuto odesílání zpráv na server. JellyPot se ale chová tak, jako by odeslání zprávy proběhlo. Navíc je v cca jednom z pěti případů náhodně vygenerována chyba , která simuluje chybu při odeslání zprávy. Atribut se hodí, pokud je třeba odesílání zpráv dočasně vypnout (např. po dobu údržby webu) nebo při testování ošetření chyb.

 • userName nepovinný [string]

  Uživatelské jméno, které se používá pro přihlášení k SMTP serveru. Atribut není nutné zadávat, pokud server nevyžaduje ověření.

 • useSsl nepovinný [false, true]

  True, pokud se má pro spojení k serveru využít zabezpečeného protokolu. Bohužel .NET podporuje pouze tzv. ExplicitSSL provozované zpravidla na portu 587. Tzv. ImplicitSSL provozované na portu 465 neumí.

Atributy elementu EmailForm

 • name povinný [string]

  Jméno emailového formuláře. Musí být mezi elementy EmailForm jedinečné. Podle něj je pak konfigurace s příslušným controlem <f:emailForm>.

 • server někdy povinný [string]

  Jméno serveru definovaného elementem EmailServer, který se použije pro odeslání emailu generovaných tímto formulářem. Atribut není nutné zadávat, pokud je definován pouze jeden emailový server nebo pokud se k odeslání má použít server, který je uveden jako první.

 • to někdy povinný [string]

  Emailová adresa, kam budou zasílány maily generované formulářem. Lze uvést jednu nebo více adres oddělených čárkami (např. to="admin@example.com, boss@example.com, manager@example.com"). Atribut je povinný, pokud není uveden atribut toVar.

 • toVar nepovinný [string]

  Jméno pole proměnné, které obsahuje emailovou adresu příjemce mailu. Tímto způsobem je umožněno nastavovat adresáta mailových zpráv prostřednictvím admin rozhraní.

Poznámky

Správnost a funkčnost konfigurace mailových formulářů lze ověřit v administraci v sekci Emailové formuláře. Stránka je přístupná pouze pro uživatele s oprávněním sysAdmin.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.