<je:elem>

Control <je:elem> slouží k vypsání HTML elementu. Hodí se, pokud je potřeba dostat do některého z atributů vypisovaného elementu hodnotu proměnné.

<je:elem runat="server" tag="div" class="foobar" />

Atributy

 • attributes nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut umožňuje vypisovaný element doplnit libovolnými atributy:
  attributes="some-attribute: some value, another-attribute: different value"
  Pro hodnoty atributů lze použít interpolace:
  attributes="some-attribute: {someVariable.someField}"
  Některé znaky je třeba escapovat:

  Znak,:{}\"
  Escape sekvence\,\:\{\}\\&quot;
 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • container nepovinný [ID containeru, .prev, .next, .parent]

  ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování), případně modifikace proměnné (viz Vnitřní pole proměnných).

 • idForClient nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu id.

 • mark nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut slouží k označení vygenerovaného HTML tagu třídou podle aktuální URL nebo pozice na webu, kde se návštěvník nachází. Typicky se používá pro zvýrazňování menu nebo jiných navigačních prvků. Hodnotou atributu může být pouze definovaná syntaxe. Více viz Koncepty/Menu.

 • selfClosing nepovinný [true, false]

  Při nastavení na true control vypíše daný element jako uzavřený nepárový tag bez obsahu.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • tag nepovinný [string]

  Jméno HTML tagu, který control vypíše. Není-li uvedeno, control vypíše tag <div>.

 • title nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu title.

Lze také použít atributy HTML pro události myši a klávesnice (onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup). Jejich obsah je přímo přepsán do výstupu.

Příklad

<je:elem runat="server" tag="div" class="foobar">
  Toto je obsah tagu div.
</je:elem>

vypíše

<div class="foobar">
  Toto je obsah tagu div.
</div>

Uvedený příklad samozřejmě není příliš užitečný: výsledný kód si můžete do stránky napsat rovnou sami. <je:elem> vám pomocí interpolace umožní do atributů vypisovaného tagu dostat hodnoty polí zadaných v administraci. Např.:

<je:elem runat="server"
     tag="div"
     class="{article.someClass}"
     attributes="data-article-rating: {article.rating}">
  Toto je obsah tagu div.
</je:elem>

vypíše

<div class="classFromAdmin" data-article-rating="5">
  Toto je obsah tagu div.
</div>

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.