Controly – formuláře

Controly pro formuláře jsou určeny pro vytváření emailových formulářů vložených na stránky webu.

<f:collectionForm>

Control <f:collectionForm> slouží k uložení dat z odeslaného formuláře do prvku kolekce. Control podporuje validaci zaslaných dat na straně serveru, viz Koncepty/Formuláře.

<f:const>

Control slouží pro získání hodnot, jako jsou např. IP adresa klienta, URL stránky, z které byl formulář odeslán, či user-agent. Všechny údaje jsou získané na straně serveru, buď z přijatých http hlaviček nebo ze systému JellyPot – control tedy nemá žádný výstup do výsledného HTML kódu stránky.

<f:emailForm>

Control EmailForm slouží k poslání dat z odeslaného formuláře na email. Control podporuje validaci zaslaných dat na straně serveru, viz Jak to funguje / Formuláře.

<f:errMsgs>

Control slouží pro vypsání chybových hlášek při validaci formuláře na straně serveru. Control chybové hlášky do kódu stránky vypíše jen pokud byl formulář odeslán uživatelem a při jeho validaci došlo k chybě. Jednotlivé chybové hlášky se definují u příslušných formulářových polí. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře.

<f:hidden>

Control slouží k vygenerování pole <input type="hidden" />. Jeho hodnotu obvykle vyplňuje JavaScript ve stránce. Jsou-li pomocí pole odesílána data konkrétního typu (například datum) , je nutné tato data odeslat ve správném formátu.

<f:check>

Control slouží k vygenerování pole <input type="checkbox" />.

<f:input>

Control slouží k vygenerování pole typu <input type="text" />, popřípadě <input type="password" />. Control umožňuje validaci dat na straně serveru, viz Koncepty/Formuláře. Jsou-li pomocí pole odesílána data konkrétního typu (například datum), je nutné tato data odeslat ve správném formátu.

<f:item>

Control slouží pro předání hodnoty libovolného pole proměnné formuláři a jeho následnému zpracování. Control se používá zejména ve spojení s <f:collectionForm>; tam umožňuje do emailové šablony v textovém souboru snadno dostat nějakou hodnotu zadanout prostřednictvím administrace.

<f:select>

Control slouží k vygenerování pole typu <select>. Vnořené tagy <option> lze zapsat přímo do .aspx, nebo je vložit z textového souboru, nebo z kolekce.

<f:sendButton>

Control slouží k vygenerování tlačítka pro odeslání formuláře <input type="submit" />. Poté, co uživatel odešle formulář vygenerovaným tlačítkem, dojde k validaci formuláře na straně serveru a případnému vypsání chybových hlášení. Pokud validace proběhne v pořádku, jsou formulářová data uložena do cílové kolekce nebo odeslána emailem. Více o validaci je uvedeno v článku Formuláře.

<f:textarea>

Control slouží k vygenerování pole typu <textarea>.