Adresářová struktura webu

Standardní distribuce JellyPot obsahuje boilerplate projektu s touto adresářovou strukturou:

JellyPotApp
 admin
 assets
  css
  font
  img
  js
 bin
 controls
 cs
 masters
 texts
 upItems

Složky

 • admin – administrační rozhraní webu včetně šablon pro validaci souborů *.config.
 • bin – binární soubory systému JellyPot. Umístění je dáno pevně prostředím .NET a je nelze změnit.
 • assets – statický obsah webu, tj. css, statické obrázky, fonty, skripty. Umístění složky, její pojmenování i struktura jsou nepovinné.
 • controlsuživatelské controly, umístění i pojmenování je nepovinné.
 • mastersmaster stránky, umístění i pojmenování je nepovinné.
 • texts – obsahuje tzv. textové soubory se statickými texty pro různé jazykové mutace webu. Umístění i pojmenování složky je povinné.
 • upItems – obsahuje veškeré obrázky a soubory nahrané přes administrační rozhraní. V XML verzi v podsložce data také XML soubory s daty a uživateli. Umístění lze změnit, viz Složky pro upload souborů z administračního rozhraní.
 • cs – složka pro .aspx soubory výchozí jazykové mutace webu (zde je vychozím jazykem čeština). Analogicky lze přidat složky pro další jazykové mutace, přičemž jejich pojmenování se musí shodovat se jmény jazyků definovaných v elementu Languages. Umístění složky je povinné, její pojmenování musí odpovídat výchozímu jazyku.

Složky adminbin jsou obsahem distribučního balíčku systému JellyPot. Soubory v těchto složkách proto nijak neupravujte, neboť při aktualizaci JellyPotu budou změny ztraceny.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.