RunMode

RunMode určuje, které chybové situace jsou posouzeny jako výjimka. Způsob, jak je se tato výjimka následně zpracuje, je určen obsahem elementu Exceptions.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<JellyPotDef xmlns="urn:Bet:ns:JellyPot:RuntimeConfig">
  ...
  <Settings>
    <RunMode mode="debug" />
    ...
  </Settings>
  ...
</JellyPotDef>

Atributy

 • mode povinný [debug, release]

  Hodnota atributu debug je určena pro vývoj webových stránek. V tomto módu je jako výjimka posouzena každá chybová situace a je zobrazeno chybové hlášení. Hodnota release je naopak určena pro ostrý provoz webu. Chyby, které nebrání sestavení stránky, jsou zapsány pouze do chybových logů (podle nastavení v elementu Exceptions) a stránka je zobrazena.

Přiklady situací, které jsou odlišně posuzovány:

 • chybějící text v textovém souboru,
 • chybný formátovací řetězec,
 • chybná definice mailového formuláře atp.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.