<f:textarea>

Control slouží k vygenerování pole typu <textarea>.

<f:textarea runat="server" id="someText" targetField="text" />

Control musí přijít do template formTemplate controlů <f:collectionForm> nebo <f:emailForm>.

Atributy

 • allowHtml nepovinný [true, false]

  Nastavení na true umožňuje vložit do pole HTML kód, který je ve výchozím chování zakázán.

 • attributes nepovinný [definovaná syntaxe]

  Atribut umožňuje vypisovaný element doplnit libovolnými atributy:
  attributes="some-attribute: some value, another-attribute: different value"
  Pro hodnoty atributů lze použít interpolace:
  attributes="some-attribute: {someVariable.someField}"
  Některé znaky je třeba escapovat:

  Znak,:{}\"
  Escape sekvence\,\:\{\}\\&quot;
 • class nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu class.

 • defaultValue nepovinný [string]

  Výchozí hodnota formulářového prvku.

 • errText nepovinný [cesta k uzlu textového souboru]

  Cesta k uzlu textového souboru, který obsahuje chybové hlášení pro případ, že data formulářového prvku neprojdou validací na straně serveru. Chybové hlášení se vypíše pomocí controlu <f:errMsgs>. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře. Nelze kombinovat s atributem errTextValue.

 • errTextValue nepovinný [string]

  Text chybového hlášení pro případ, že data formulářového prvku neprojdou validací na straně serveru. Chybové hlášení se vypíše pomocí controlu <f:errMsgs>. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře. Nelze kombinovat s atributem errText.

 • id povinný [string]

  Jedinečné jméno controlu. Pod tímto jménem je obsah controlu dostupný v šabloně emailu. Zároveň je toto jméno použito jako jméno prvku ve formuláři, tj. je zapsáno do atributu name příslušného HTML elementu.

 • isPassword nepovinný [true, false]

  Nastavení na true způsobí, že vygenerovaný HTML kód je <input type="password"/>.

 • style nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu style.

 • targetField nepovinný [jméno pole]

  Jméno pole prvku cílové kolekce, do kterého se uloží data formulářového prvku. (Cílová kolekce je určena atributem targetCollection controlů <f:emailForm> nebo <f:collectionForm>).

 • title nepovinný [string, interpolace]

  Hodnota atributu bude beze změny přenesena do výstupního kódu do atributu title.

 • validateAs nepovinný [předdefinované hodnoty]

  Způsob validace dat formulářového prvku. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře.

 • validateData nepovinný [regulární výraz]

  Regulární výraz, podle kterého se validaují data formulářového prvku, je-li atribut validateAs nastaven na hodnotu RegExp. Více o validaci viz Koncepty/Formuláře.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.