Runtime.config

Konfigurační soubor Runtime.config slouží ke konfiguraci samotného systému JellyPot. Uvádí se do něj mj. informace o doménách, na kterých daný web běží, cesty ke složkám pro uložení uploadovaných souborů atd. Konfigurační soubor Runtime.config musí být umístěn v rootu virtuálního adresáře webu.

Pokud provozujete produkční a zároveň vývojovou verzi webu, pak na obou webech bývá soubor runtime.config odlišný. Definuje totiž vazby na domény, vazby na souborový systém a další nastavení, která se liší pro každý systém. Naopak soubor site.config bývá zpravidla na obou verzích stejný, neboť definuje datový model, který není závislý na konkrétním provozním prostředí.

Základní struktura souboru runtime.config je následující:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<JellyPotDef xmlns="urn:Bet:ns:JellyPot:RuntimeConfig">
  <Domains />
  <Settings>
    <RunMode />
    <Admin /> 
    <Paths /> 
    <Uploads />
    <Exceptions />
  </Settings>
  <EmailForms />
</JellyPotDef>

Stručný popis elementů

 • Admin nepovinný

  Konfigurace administračního rozhraní, viz Admin.

 • Domains povinný

  Domény, na kterých daný web běží a přesměrování, viz Domains.

 • EmailForms nepovinný

  Konfigurace odesílání zpráv prostřednictvím formuláře, viz EmailForms.

 • Exceptions povinný

  Konfigurace zpracování výjimek, jejich logování, definice chybových stránek, viz Exceptions.

 • Paths nepovinný

  Konfigurace adresářů používaných systémem JellyPot, mj. pro nahrávané obrázky a soubory, viz Paths.

 • RunMode povinný

  Mód běhu aplikace (debug, release), viz RunMode.

 • Settings povinný

  Pouze obalující element pro sekci nastavení systému JellyPot. Element nemá žádné atributy.

 • Uploads nepovinný

  Konfigurace uploadu souborů (mimo cest), např. maximální velikost nahrávaných souborů, viz Uploads.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.