<je:secureRegion>

Control slouží k zabezpečení před neoprávněným přístupem k části stránky. Přístup k části stránky se uživatelům povoluje (nebo zakazuje) na základě jejich členství ve skupinách uživatelů.

<je:secureRegion runat="server" visibleFor="editor">
  <p>Content visible for editors only.</p>
</je:secureRegion>

Pro zabezpečení proti neoprávněnému přístupu k celé stránce slouží control <je:securePage>. Více o uživatelských právech a zabezpečení je uvedeno v článku Zabezpečení a uživatelská práva.

Atributy

 • container nepovinný [ID containeru, .prev, .next, .parent]

  ID containeru, který určuje kontejnerovou proměnnou controlu (viz Kontejnerování), případně modifikace proměnné (viz Vnitřní pole proměnných).

 • hiddenFor někdy povinný [seznam skupin]

  Skupiny uživatelů, kterým je obsah vymezený controlem nepřístupný. Skupiny se oddělují čárkou. Jméno skupiny lze určit i odkazem na pole typu <UserGroups>. Obsah je uživateli skryt, pokud je členem alespoň jedné z uvedených skupin – při vyhodnocení je tedy používána operace OR.

 • visibleFor někdy povinný [seznam skupin]

  Skupiny uživatelů, kterým je obsah vymezený controlem přístupný. Skupiny se oddělují čárkou. Jméno skupiny lze určit i odkazem na pole typu <UserGroups>. Obsah je uživateli zobrazen, pokud je členem alespoň jedné z uvedených skupin – při vyhodnocení je tedy používána operace OR.

Příklad

Viz Zabezpečení před neoprávněným přístupem ke stránce nebo její části.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.