<ImgCollection>

Pole typu <ImgCollection> je kolekcí polí typu <Img>. Pole typu <ImgCollection> umožňuje v administraci nahrát více obrázků najednou. Pořadí jednotlivých obrázků v kolekci lze v administraci měnit pomocí drag-and-drop. V .aspx se pole typu <ImgCollection> vypíše pomocí <je:img> vloženého do <je:repeater>. Ve všem ostatním se shoduje s polem typu <Img>, kde je uveden podrobnější popis.

<ImgCollection name="photo">
  <Size name="original" />
  <Size name="fullHD" />
  <Size name="thumb" />
</ImgCollection>

Příklady

Mějme v Site.config proměnnou page následujícího typu:

...
<Vars>
  <Var name="pageWithGallery"
     type="PageWithGallery" />
</Vars>

<Types>
  <Type name="PageWithGallery">
    <ImgCollection name="gallery">
      <Size name="original" />
      <Size name="fullHD"
         width="1920"
         height="1080" />
      <Size name="thumb"
         width="320"
         height="200" />
    </ImgCollection>
  </Type>
</Types>
...

Kolekce gallery obsahuje prvky typu <Img> a pracuje se s ní podobně jako s jakoukoliv jinou kolekcí. Prvky kolekce jsou přístupné pod proměnnou .item. Výpis galerie formou náhledů s odkazem na velikost fullHD by tedy vypadal takto:

<je:repeater runat="server"
       source="pageWithGallery.gallery">
  <item>
    <je:imgLink runat="server" field=".item" size="fullHD">
      <je:img runat="server" field=".item" size="thumb" />
    </je:imgLink>
  </item>
</je:repeater>

Řešení klasickou kolekcí

Podobného výsledku bychom mohli dosáhnout i deklarací obyčejné kolekce obsahující prvky vlastního typu GalleryItem:

<Type name="PageWithGallery">
  <Collection name="img"
        itemType="GalleryItem"
        itemFormatType="img"
        itemFormat="{img}"
        allowBulkAdd="true"
        defaultOrder="custom" />
</Type>
<Type name="ImgItem">
  <Img name="item">
    <Size name="original" />
    <Size name="fullHD"
       width="1920"
       height="1080" />
    <Size name="thumb"
       width="320"
       height="200" />
  </Img>
</Type>

Atributy itemFormatType, itemFormatallowBulkAdd zařídí, že se kolekce zobrazí jako galerie náhledů, včetně možnosti nahrání více obrázků najednou. Více viz Collection. Atribut defaultOrder="custom" pak umožňuje řazení obrázků v administraci pomocí drag-and-drop.

Výhodou tohoto přístupu je, že typ ImgItem lze kdykoliv rozšířit o libovolná pole, např. textový popis obrázku.

Připomínky a postřehy

Máte-li nějakou připomínku, dobrý nápad nebo jste našli v dokumentaci chybu, rádi od vás uslyšíme.