Reference

Datový model

Datový model definuje proměnné, kolekce a jejich pole. Jinými slovy určuje, které údaje se budou v rámci administrace vyplňovat.

Controly

Controly jsou prvky systému JellyPot, které se umísťují do .aspx souborů a pomocí kterých se na stránkách zobrazují údaje zadané v administračním rozhraní.

Controly – formuláře

Controly pro formuláře jsou určeny pro vytváření emailových formulářů vložených na stránky webu.

Konfigurační soubory

Konfigurační soubory definují chování systému JellyPot pro konkrétní web.

Konfigurace – site

Konfigurační soubor site.config kromě definice datového modelu, jehož popis je umístěn v samostatné kapitole, obsahuje další nastavení, která s daty bezprostředně souvisí.

Konfigurace – runtime

Konfigurační soubor runtime.config obsahuje např. vazbu webu na domény, na adresáře pro ukládání souborů, či údaje pro odesílání mailů z mailových formulárů.

Konfigurace – ostatní

Kapitola popisuje rozšířené možnosti konfigurace některých vlastností systému JellyPot.

Jak to funguje

Souhrnné články vysvětlující některé principy fungování JellyPotu. Zpravidla se jedná o témata, která se dotýkají více oblastí najednou.